صفرتا صدگرامر used to+ ویدیو آموزشی

در زبان انگلیسی، روش‌های مختلفی برای بیان وقوع عملی در گذشته وجود دارد. برای مثال، با استفاده از زمان «گذشته ساده» می‌توانیم درباره کارهایی صحبت کنیم که در گذشته انجام شده و پایان یافته است. یکی از روش‌هایی که در این رابطه کاربرد زیادی دارد، استفاده از «used to» است. در حالت کلی، از گرامر used to برای صحبت کردن در مورد عملی در گذشته استفاده می‌کنیم که برای مدتی به‌طور منظم و از روی عادت تکرار می‌شده، اما در حال حاضر آن را انجام نمی‌دهیم.

با ساختار و کاربرد گرامر used to، نحوه سؤالی و منفی کردن آن، تفاوتش با «would» و همچنین کاربرد «be used to» و  «get used to» آشنا می‌شویم.

گرامر used to و کاربرد آن

حتماً بارها از خودتان درباره کاربرد گرامر used to در زبان انگلیسی پرسیده‌اید. used to به‌معنای عادت داشتن است و همان‌طور که گفته شد، کاربرد آن به گذشته مربوط می‌شود. برای درک ساده‌تر این مطلب، قبل از این‌که به کاربردهای گرامر used to اشاره کنیم، از شما می‌خواهیم که به مثال زیر توجه کنید.

 

Max used to play football for the local team, but he’s too old now.

«مکس» در تیم محلی، فوتبال بازی می‌کرد، اما الآن دیگر برای این کار سنش زیاد است.

 

در این مثال گفته شده که «مکس» در گذشته برای مدتی فوتبال بازی می‌کرده، اما در حال حاضر سنش بالا رفته و دیگر فوتبال بازی نمی‌کند.

در اینجا دو پرسش مطرح می‌شود:

 1. آیا «مکس» در گذشته فوتبال بازی می‌کرده؟ بله.
 2. آیا الآن هم فوتبال بازی می‌کند؟ خیر.

به مثال دیگری توجه کنید.

 

Most people in the south of the country used to be farmers.

بیشتر مردم جنوب کشور، کشاورز بودند.

 

این مثال نشان می‌دهد که مردم جنوب در گذشته به کشاورزی مشغول بودند، اما در حال حاضر کشاورز نیستند. به‌عبارتی، این موضوع دیگر برای مردم آنجا صدق نمی‌کند. بنابراین می‌توانیم بگوییم که از گرامر used to در دو مورد زیر استفاده می‌کنیم:

 • برای بیان عملی که در گذشته به‌صورت مرتب و از روی عادت انجام می‌دادیم، اما در حال حاضر دیگر انجام نمی‌دهیم.
 • برای بیان حقایقی که در گذشته درست بوده‌اند، اما دیگر صحت ندارند.

جمع‌بندی used to, get used to, be used to

در انتهای این آموزش، برای این‌که مباحث مطرح‌شده را راحت‌تر با هم مقایسه کنید، یک جمع‌بندی کامل از گرامر used to و دو مبحث دیگر تحت عنوان get used to و be used to ارائه شده است. توضیحات مربوط به هر یک از مطالب، همراه با ساختار و مثال‌ نیز در جدول آمده است.

Be used to Get used to Used to
عادت داشتن به انجام کاری
(برای ما آشناست.)
عادت کردن به انجام کاری که در گذشته به آن عادت نداشتیم.
(داریم با آن آشنا می‌شویم.)
کاری که در گذشته انجام می‌شده، ولی الآن دیگر انجام نمی‌شود.
(به‌طور مرتب انجام می‌شده.)
معنی
be used to + noun/gerund get used to +  noun/gerund used to + verb ساختار

I am used to living in a big city.

(.I’ve been living here for two years)

I am getting used to living in a big city.

(.I moved here last month)

I used to study Spanish when I was in high school. مثال (مثبت)
Even after six months of lessons, she is not used to speaking English yet. She didn’t get used to snowboarding because she gave up after one lesson.

She didn’t use to eat meat, but now she eats it every day.

مثال (منفی)
Is he used to playing the guitar? He’s been practicing for weeks. He sold his car three weeks ago. Has he gotten used to taking the bus yet? Did he use to work out at this gym when he loved in this city. مثال (سؤالی)

در ادامه با چند مثال بیشتر و ترجمه آن‌ها، با گرامر used to بیشتر آشنا می‌شوید.

 

I used to do night shifts every month. But in my new company I only work during the day.

من [قبلاً] هر ماه شیفت شب بودم، اما در شرکت جدیدی که مشغول به کارم، فقط در طول روز کار می‌کنم.

 

 

We used to go skiing every winter, but ‌we don’t do it any more.

ما [قبلاً] هر سال زمستان اسکی می‌کردیم، اما الآن دیگر اسکی نمی‌کنیم.

 

 

I used to play the guitar, but I don’t have time now.

من [قبلاً] گیتار می‌زدم، اما الآن وقت نمی‌کنم.

 

 

Nancy and Bill used to live in London.

«نانسی» و «بیل» در «لندن» زندگی می‌کردند.

 

نکته: در این مثال، چون گرامر used to مفهوم را می‌رساند، به این‌که «نانسی» و «بیل» دیگر در «لندن» زندگی نمی‌کنند، اشاره‌ای نشده است. بنابراین وقتی‌ می‌گوییم «نانسی» و «بیل» در لندن زندگی ‌می‌کردند، مفهومش این است که برای مدتی آنجا زندگی‌ می‌کردند، اما اکنون دیگر در آنجا زندگی نمی‌کنند.

ساختار گرامر used to

ساختار و گرامر used to

ساختار گرامر used to در حالت کلی از فرمول زیر پیروی می‌کند که برای همه فاعل‌ها یکسان است. توجه داشته باشید که بعد از used to، مانند افعال کمکی، از شکل ساده فعل استفاده می‌شود.

 

Subject + used to + verb

 

مثال جملات خبری با used to

برای این‌که گرامر used to را بهتر یاد بگیرید، در ادامه با چند مثال، ساختار آن را بررسی می‌کنیم. به شکل ساده فعل بعد از used to دقت کنید.

 

I used to have long hair when I was a child.

وقتی بچه بودم، موهای بلندی داشتم.

 

 

We used to have meetings every day.

ما [قبلاً] هر روز جلسه داشتیم.

 

 

He used to smoke when he was younger.

او وقتی جوان‌تر بود، سیگار می‌کشید.

(در گذشته سیگار کشیدن برایش عادت شده بود، اما الآن دیگر سیگار نمی‌‌کشد.)

 

 

 They used to eat a lot of junk food, but now they only eat healthy food.

آن‌ها غذای ناسالم زیاد می‌خوردند، اما الآن فقط غذای سالم می‌خورند.

 

منفی کردن used to

برای منفی کردن used to در جمله، از «did not» یا شکل کوتاه‌شده آن «didn’t» استفاده می‌کنیم. بعد از آن هم از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. بنابراین فرمول جملات منفی به‌صورت زیر خواهد بود:

 

Subject + did not/didn’t + use to + verb

 

 

یک نکته خیلی مهم: وقتی used to را منفی می‌کنیم، باید «d» را از انتهای کلمه برداریم.

 

به مثال‌های زیر توجه کنید تا کاربرد used to را در جملات منفی بهتر درک کنید.

 

I didn’t use to sleep very well, but then I started doing yoga and it really helps.

من [قبلاً] خوب نمی‌خوابیدم، اما شروع به انجام ورزش یوگا کردم و این کار واقعاً کمک می‌کند.

 

 

My sister didn’t use to like opera, but now she does.

خواهرم «اپرا» دوست نداشت، اما الآن دوست دارد.

 

 

It didn’t use to be so crowded in the shops as it is nowadays.

سابق بر این، مغازه‌ها به‌اندازه الآن شلوغ نبودند.

 

 

Lucy didn’t use to like chocolate, but she does now.

«لوسی» از شکلات خوشش نمی‌آمد، اما الآن شکلات دوست دارد.

 

گرامر get used to

سوالی کردن used to

در مبحث آموزش گرامر used to برای جملات پرسشی، مانند جملات دیگر، دو ساختار کلی داریم:

 • جملات پرسشی «بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با «کلمه‌های پرسشی» (Wh-questions)

جملات پرسشی بله یا خیر

در رابطه با گرامر used to برای سؤالی کردن جملات پرسشی بله یا خیر، مانند زمان گذشته ساده، «did» را ابتدای جمله می‌آوریم. بعد از فاعل/ضمیر فاعلی و سپس از use to (بدون «d») و دست‌آخر از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. فرمول جملات پرسشی بله یا خیر به‌صورت زیر است و در ادامه، با ساختار آن‌ها در قالب چند مثال، بیشتر آشنا خواهید شد. به شکل ساده فعل در همه مثال ها توجه کنید.

 

Did + subject + use to + verb?

 

 

I think we met once, a couple of years ago. Did you use to work with Kevin Harris?

فکر می‌کنم دو سه سال پیش، همدیگر را یک بار ملاقات کردیم. شما با «کوین هریس» کار می‌کردید؟

 

 

Did you use to speak English a lot in your previous company?

در شرکت قبلی که کار می‌کردی انگلیسی زیاد حرف می‌زدی؟

 

 

Did you use to come here as a child?

وقتی بچه بودی به اینجا می‌آمدی؟

 

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

در مبحث آموزش گرامر used to برای سؤالی کردن جمله با کلمه پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم. سپس از use to (بدون «d»)، فاعل/ضمیر فاعلی و در ادامه از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. در نظر داشته باشید که با توجه به کلمه پرسشیِ به‌کاررفته، کلمه یا عبارت مدنظر را در صورت سؤال حذف کنید.

 

What did you use to do after school when you were a kid?

وقتی بچه بودی، بعد از مدرسه چه کار می‌کردی [که دیگر انجام نمی‌دهی]؟

 

 

Where did you use to go on vacation with your parents?

با خانواده‌ات به کجا سفر می‌کردی [که دیگر نمی‌روی]؟

 

جملات سوالی منفی با used to

در حالت پرسشی، می‌توانیم به‌جای «did» از «didn’t» استفاده کنیم و جمله را به‌حالت پرسشیِ منفی تبدیل کنیم. مانند مثال‌های قبل، «d» را از انتهای used to حذف می‌کنیم. برای درک بیشتر این مطلب، به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

 

Didn’t they use to come here often?

آن‌ها اغلب به اینجا نمی‌آمدند؟

 

 

Didn’t she use to have a pet when she was younger?

وقتی جوان‌تر بود حیوان خانگی نداشت؟

 

فرق used to و would

کجا از used to استفاده نمی‌کنیم؟

همان‌طور که گفته شد، از گرامر used to برای بیان عملی استفاده می‌کنیم که در گذشته به انجام دادنشان عادت داشتیم و الان دیگر انجام نمی‌دهیم. به عبارت دیگر، شرایط تغییر کرده است. بنابراین، نمی‌توان گرامر used to را برای هر موقعیتی که به گذشته مربوط می‌شود به‌کار برد. با سه مثال در زمان گذشته ساده، این موضوع را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

 

I worked very hard last month.

من ماه گذشته خیلی سخت کار کردم.

 

 

I lived in Chester for three years.

من سه سال در «چستر» زندگی کردم.

 

 

I went to France three times last year.

من پارسال سه بار به «فرانسه» رفتم.

 

در مثال اول، قید زمان «Last month» نشان می‌دهد که ما داریم به زمان مشخصی در گذشته اشاره می‌کنیم. بنابراین نمی توانیم از used to در جمله استفاده کنیم. در آموزش‌های قبل که به زمان گذشته ساده اشاره کردیم، گفتیم که یکی از کاربردهای آن برای بیان عملی است که در گذشته در زمان مشخصی اتفاق افتاده و تمام شده است. پس فعل به‌صورت گذشته ساده به‌کار می‌رود.

مثال دوم به مدت زمانی اشاره دارد که شخص در «چستر» زندگی کرده است. بنابراین، اینجا هم باید از فعل گذشته ساده استفاده کنیم.

مثال سوم به تعداد دفعاتی اشاره می‌کند که شخص پارسال به «فرانسه» رفته است. در این مثال هم باید از فعل گذشته ساده استفاده کنیم. در مجموع، می‌توان گفت که در سه حالت زیر از گرامر used to استفاده نمی‌کنیم:

 • وقتی به زمان مشخصی در گذشته اشاره داریم.
 • وقتی به مدت زمان وقوع عمل در گذشته اشاره داریم.
 • وقتی به تعداد دفعات وقوع عملی در گذشته اشاره داریم.
افرق used to و would

«used to» و «would»، هر دو برای بیان عملی به‌کار می‌روند که در گذشته به‌طور مرتب تکرار می‌شده است. اما would معمولاً برای فعالیت‌هایی که بارها و بارها در گذشته تکرار می‌شده و برای روایت‌های داستانی، بیشتر کاربرد دارد. به‌ دو مثال‌ زیر توجه داشته باشید تا گرامر used to و would را در جمله بررسی کنید.

 

My sister lived in Australia for many years, but she would always come home for Christmas.

خواهرم سال‌های زیادی را در «استرالیا» زندگی کرد، اما همیشه برای کریسمس به خانه می‌آمد.

 

 

My dad would read me amazing stories every night after bedtime.

پدرم هر شب قبل از خواب برایم داستان‌های جالبی می‌خواند.

 

 

When I lived in Italy, we would go to a little restaurant near our house.

وقتی در «ایتالیا» زندگی می‌کردم، به رستوران کوچکی نزدیک خانه‌مان می‌رفتیم.

 

مواردی که فقط از used to استفاده می‌کنیم

در بیشتر موارد می‌توان used to و would را به‌جای هم به‌کار برد. اما در موارد زیر، فقط از used to استفاده می‌کنیم:

 • اگر بخواهیم در تعریف یک داستان، هم از used to و هم از would استفاده کنیم، ترجیحاً در جمله اول، used to و در جملات بعدی، would را می‌آوریم، مانند مثالی که در زیر آمده است:

 

When we were kids, we used to invent amazing games. We would imagine we were the government and we would make crazy laws that everyone had to obey.

بچه که بودیم، بازی‌های جالبی از خودمان درمی‌آوردیم. خودمان را جای دولت تصور می‌کردیم و قوانین احمقانه‌ای می‌ساختیم و همه را مجبور می‌کردیم از آن اطاعت کنند.

 

 • وقتی درباره موقعیت‌هایی در گذشته صحبت می‌کنیم که پایان یافته‌اند و دیگر تکرار نمی‌شوند:

 

When he was at school, he used to play football every Saturday.

وقتی به مدرسه می‌رفت، هر شنبه فوتبال بازی می‌کرد.

(فوتبال بازی کردن هر شنبه تکرار می‌شده.)

 

 

Laura used to hate her job until she got a promotion.

«لارا» از کارش بدش می‌آمد تا اینکه ترفیع گرفت.

(ترفیع گرفتن چیزی نیست که بارها و بارها تکرار شود، بنابراین نمی‌توانیم از ‌would استفاده کنیم.)

 

 

He used to live in Manchester, but I moved to London last year.

من در «منچستر» زندگی می‌کردم، اما پارسال به «لندن» رفتم.

(زندگی کردن در منچستر، کاری نبوده که بارها و بارها تکرار شود. فقط موقعیتی در گذشته بوده است.)

 

 • وقتی از چیزهایی حرف می‌زنیم که متعلق به ماست و مالکیت آن‌ها را داریم:

 

I used to have a dog when I was 10.

وقتی ده سالم بود، سگ داشتم.

(«Have» در این جمله، نشان‌دهنده مالکیت است.)

 

گرامر be used to

قیدهای تکرار  با used to و would

در آموزش‌های قبلی گفتیم که قیدهای تکرار (Adverbs of Frequency) برای مواردی به‌کار می‌روند که عملی تکرار شده باشد. علاوه بر زمان حال ساده، برای نشان دادن عادت‌هایی که در گذشته داشتیم نیز می‌توانیم از قیدهای تکرار استفاده کنیم. در ادامه این مطلب، چند قید تکرار و مثال‌های آن‌ها با گرامر used to و would آورده شده است.

 

always (همیشه)

usually (معمولاً)

often (اغلب)

sometimes (بعضی وقت‌ها)

never (هرگز)

 

 

I always used to be afraid of dogs. (Informal)

(I used always to be afraid of dogs. (Formal and rare

من همیشه از سگ‌ می‌ترسیدم.

(در حالت غیررسمی از مثال اول و در حالت رسمی و در انگلیسی‌ آمریکایی، از جمله دوم استفاده می‌شود.)

 

 

My grandmother would always get me a book for Christmas.

مادربزرگم همیشه برای کریسمس، کتابی برایم تهیه می‌کرد.

 

 

I always used to say it was one of the reasons I had to leave Washington.

من همیشه می‌‌گفتم این یکی از دلایلی بود که ناچار شدم «واشنگتن» را ترک کنم.

 

 

Sarah would often come late to work on Mondays.

«سارا» اغلب دوشنبه‌ها دیر سر کار حاضر می‌شد.

 

 

Danny would never come out with us.

«دنی» هیچ‌وقت با ما بیرون نمی‌آمد.

 

 

We would not usually go abroad for the summer holidays.

ما معمولاً تعطیلات تابستان را به خارج از کشور نمی‌رفتیم.

 

گرامر be/get used to

ساختار «be used to» و «get used to» مانند «used to» است، اما معنا و مفهوم متفاوتی دارند. به‌دلیل همین شباهت ساختاری است که اغلب زبان‌آموزان در درک تفاوت میان آن‌ها دچار مشکل می‌شوند. در ادامه این مطلب، کاربرد be used to و get used to را با ذکر مثال، به طور کامل بررسی کرده‌ایم.

کاربرد get used to

همان‌طور که گفتیم، ساختار get used to مانند used to است، با این تفاوت که بعد از get used to، «اسم» یا «اسم مصدر» (Gerund) می‌آوریم. ساختار اسم مصدر به‌صورت «v + -ing» است. get used to برای زمان‌های «حال»، «گذشته» و «آینده» به‌کار می‌رود. در ادامه، کاربردهای آن را در هر سه زمان آموزش می‌دهیم.

فرمول کلی جمله به‌صورت زیر خواهد بود:

 

Subject + get used to + noun/gerund

کاربرد get used to در زمان حال

در حالت کلی، get used to برای بیان عادت‌های جدید به‌کار می‌رود. البته هم برای تجربه‌های مثبت و هم منفی کاربرد دارد، اما بیشتر برای موقعیت‌های منفی که در گذشته داشتیم (شرایط دشوار یا ناآشنا) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حال استمراری با get used to

مفهوم get used to در زمان حال این است که داریم به شرایط جدید عادت می‌کنیم. به همین دلیل فعل به «حال استمراری» (Present Continuous) تغییر می‌کند.

مثال‌های زیر، شما را با کاربرد get used to در زمان حال بیشتر آشنا می‌کند. به اسم و اسم مصدرِ به‌کاررفته بعد از فعل توجه کنید.

 

I‘m getting used to the noise now.

در حال حاضر، دارم به سروصدا عادت می‌کنم.

(قبلاً به سروصدا عادت نداشتم.)

 

 

You’re getting used to hot weather.

داری به هوای گرم عادت می‌‌کنی.

(قبلاً به هوای گرم عادت نداشتی.)

 

 

I am getting used to having milk in my tea.

دارم به شیر در چای‌ام عادت می‌کنم.

(قبلاً عادت نداشتم چای را با شیر بنوشم، اما الآن برایم عادی شده است.)

 

 

I am getting used to waking up early.

دارم به زود بیدار شدن از خواب عادت می‌کنم.

(قبلاً عادت نداشتم زود از خواب بیدار شوم.)

 

حال کامل با get used to

یکی دیگر از کاربردهای get used to، در جملات «حال کامل» (Present Perfect) است. برای این منظور، از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

 

 Subject + have/has + got/gotten used to + verb

 

درواقع، می‌خواهیم بگوییم که به شرایط فعلی عادت کرده‌ایم. به دو مثال زیر دقت کنید تا با کاربرد get used to برای زمان حال کامل بیشتر آشنا شوید.

 

We haven’t gotten used to our new office yet.

هنوز به دفتر جدیدمان عادت نکرده‌ایم.

 

 

Has your brother gotten used to his new boss yet?

برادرت به رئیس جدیدش عادت کرده است؟

 

used to گرامر انگلیسی

کاربرد get used to در زمان گذشته

مفهوم کلی get used to در زمان گذشته این است که می‌خواهیم بگوییم به چیزی در گذشته عادت کردیم. فرمول جمله هم به‌صورت زیر خواهد بود:

 

Subject + got used to + noun/gerund

 

به مثال‌های زیر توجه کنید تا ساختار گذشته ساده با get used to را بهتر یاد بگیرید.

 

I always hated the cold weather, but I got used to it when I lived in Russia.

همیشه از هوای سرد بیزار بودم، اما وقتی در «روسیه» زندگی کردم، به آن عادت کردم.

 

 

It took me a while, but I got used to speaking another language every day.

کمی طول کشید، اما عادت کردم که هر روز به زبان دیگری صحبت کنم.

 

 

نکته: برای زمان گذشته می‌توانیم از «could» نیز استفاده کنیم. در نظر داشته باشید که بعد از could، حتماً شکل ساده فعل به‌کار می‌رود. مثال زیر کاربرد could را در این نوع جمله‌ها نشان می‌دهد.

Even though I loved my old job, I couldn’t get used to the long hours.

شغلم را خیلی دوست داشتم، گرچه نتوانستم به ساعت‌های کاریِ طولانیِ آن عادت کنم.

 

کاربرد get used to در زمان آینده

وقتی get used to برای زمان آینده به‌کار می‌رود، یعنی می‌خواهیم بگوییم که به شرایط آینده عادت خواهیم کرد. مانند مثال‌های قبل، می‌توانیم بعد از get used to، از اسم یا اسم مصدر استفاده کنیم. فرمول کلی جمله نیز به‌صورت زیر است:

 

Subject + will get used to + noun/gerund

 

با مرور مثال‌های زیر، با ساختار این نوع جملات بیشتر آشنا می‌شوید.

 

I’m finding this new job hard, but I’m sure I’ll get used to it soon.

کار جدیدم سخت است، اما مطمئنم به‌زودی به آن عادت خواهم کرد.

 

 

Soon I’ll get used to driving in London.

به‌زودی به رانندگی در «لندن» عادت خواهم کرد.

 

کاربرد Be used to

وقتی از be used to در جمله استفاده می‌کنیم، درواقع داریم درباره عادت‌هایی که الآن داریم، حرف می‌زنیم. از be used to نیز مانند get used to، می‌توانیم هم برای موقعیت‌های مثبت و هم منفی استفاده کنیم، اما معمولاً برای تجربه‌های منفی بیشتر کاربرد دارد. همچنین می‌توانیم از آن برای زمان‌های حال، گذشته و آینده کمک بگیریم. فرمول کلی این نوع جملات به‌شکل زیر است:

 

Subject + be used to + noun/gerund

 

در ادامه، با ذکر چند مثال، کاربرد be used to را در جمله یاد می‌گیریم. توجه داشته باشید که برای این حالت نیز می‌توانیم بعد از فعل، هم اسم و هم اسم مصدر بیاوریم.

 

She is used to getting up at 6:00 a.m. because she does it every day.

او عادت دارد که ساعت شش صبح از خواب بیدار شود، چون این کار را هر روز انجام می‌دهد.

 

 

Is your friend used to the noise from the construction site next to her office?

آیا دوستت به سروصدای ساختما‌ن‌سازی کنار دفترش عادت دارد؟

 

 

The teacher wasn’t used to answering so many questions during class?

معلم عادت نداشت در طول کلاس درس به آن‌ همه سؤال پاسخ دهد.

 

 

By this time next year, I will be used to living in Brazil.

سال دیگر همین موقع، به زندگی کردن در «برزیل» عادت می‌کنم.

 

 

یک نکته مهم: توجه داشته باشید که در حالت منفی و پرسشی، در شکل ظاهری get used to و used to تغییری ایجاد نمی‌شود، یعنی برخلاف used to، از انتهای آن «d» برداشته نمی‌شود.

 

تمرین گرامر used to

برای درک بهتر گرامر used to به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: Nicola doesn’t travel much now. She ____ a lot, but she prefers to stay at home these days.

جواب

Answer: Nicola doesn’t travel much now. She used to travel a lot, but she prefers to stay at home these days.

Q2: Sophie ____ a motorbike, but last year she sold it and bought a car.

جواب

Answer: Sophie used to ride a motorbike, but last year she sold it and bought a car.

Q3: We moved to Spain a few years ago. We ____ in Paris.

جواب

Answer: We moved to Spain a few years ago. We used to live in Paris.

Q4: I rarely eat ice-cream now, but I ____ it when I was a child.

جواب

Answer: I rarely eat ice-cream now, but I used to eat it when I was a child.

Q5: Jackie ____ my best friend, but we aren’t good friends any more.

جواب

Answer: Jackie used to be my best friend, but we aren’t good friends any more.

Q6: It only takes me about 40 minutes to get to work now that the new road is open. It ____ more than an hour.

جواب

Answer: It only takes me about 40 minutes to get to work now that the new road is open. It used to take more than an hour.

Q7: There ____ a hotel near the airport, but it closed a long time ago.

جواب

Answer: There used to be a hotel near the airport, but it closed a long time ago.

Q8: When you lived in New York, ____ to the theatre very often?

جواب

Answer: When you lived in New York, did you use to go to the theatre very often?

Q9: My mother ____ cook on Sundays.

جواب

Answer: My mother used to cook on Sundays.

Q10: I ____ smoke, but now I have stopped.

جواب

Answer: I used to smoke, but now I have stopped.

Q11: I ____ opera, but now I do. (not/like)

جواب

Answer: I didn’t use to like opera, but now I do.

Q12: I always ____ afraid of the dark.

جواب

Answer: I always used to be afraid of the dark.

Q13: I have lived in a big city for ten years, so I ____ the noise.

جواب

Answer: I have lived in a big city for ten years, so I am used to the noise.

Q14: It took me a long time to ____ living in the country.

جواب

Answer: It took me a long time to get used to living in the country.

Q15: My mother didn’t ____ much coffee. But now she has become addicted to it.

جواب

Answer: My mother didn’t use to drink much coffee. But now she has become addicted to it.

دیدگاهتان را بنویسید