آموزش گفتن و پرسیدن ساعت

آموزش گفتن ساعت به انگلیسی

دانستن ساعت در هر زبانی یکی از ملزومات است که باید یاد گرفت. حال چه بخواهی ساعت را از کسی بپرسید و چه بخواهی زمان و ساعت را به کسی بگویید. در این مطلب با انواع روش‌های گفتن و پرسیدن ساعت آشنا می‌شویم. باید دقت کنید که نحوه گفتن ساعت در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی کمی متفاوت است. همچنین اگر یادگیری زبان را از پایه و در کلاس زبان آنلاین یاد بگیرید، به خوبی بر همه چیز از جمله گفتن ساعت و زمان مسلط خواهید شد.
روش‌های پرسیدن ساعت پرسیدن ساعت روش‌های متعددی دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:
?What time is it ساعت چنده؟
?Can I have the time please می‌تونم بپرسم ساعت چنده؟
?What’s the time ساعت چنده؟
(غیر رسمی) ?Do you know what time it is می‌دونید ساعت چنده؟

برای پرسیدن اینکه امروز چند شنبه است می توانید از سوال زیر استفاده کنید:

What day is today?

آموزش گفتن ساعت به زبان انگلیسی | اعلام ساعت به زبان انگلیسی

 

در این بخش به آموزش گفتن ساعت به زبان انگلیسی و بیان زمان به انگلیسی می پردازیم :

دو روش معمول برای گفتن زمان به انگلیسی وجود دارد. برای ساعت 2:40 می توانید از یکی از این دو روش استفاده کنید.

  • دیجیتال: راه آسان تر – “دو و چهل” “Two forty”
  • کلاسیک: ابتدا دقیقه و سپس ساعت را می گویید – “بیست دقیقه به سه” “twenty to three”

در اینجا روش های مختلف سوال و جواب زمان وجود دارد.

 

آموزش گفتن ساعت به زبان انگلیسی

 

درباره زمان پرسیدن:

What time is it?                                                     ساعت چند است؟

What time do you make it?                           چه ساعتی این را درست کردی؟

what’s the time?                                                       ساعت چنده؟

Have you got   the right time?                               دقیقا ساعت چنده؟

آموزش گفتن ساعت به زبان انگلیسی

گفتن زمان:

Digital  It’s …    It’s …

دیجیتال        … است …است

2.00      two o’clock       two

2.00 ساعت دو /  دو

2.06      six minutes past two   two oh six

2.06 شش دقیقه از دو گذشته   / دو و شش

2.09      nine minutes past two              two oh nine

2.09   نه دقیقه از دو گذشته / دو و نه

2.12      twelve past two            two twelve

2.12  دوازده دقیقه از دو گذشته/ دو و دوازده

2.15      a quarter past two       two fifteen

یک ربع از دو گذشته/ دو و پانزده

آموزش گفتن ساعت به زبان انگلیسی

 

آموزش گفتن ساعت به زبان انگلیسی

 

2.20      twenty past two           two twenty

بیست دقیقه از دو گذشته/ دو و بیست

2.25      twenty-five past two   two twenty-five

بیست و پنج دقیقه از دو گذشته/ دو و بیست و پنج

 

2.30      half past two   two thirty

دو و نیم/ نیم ساعت از دو گذشته/ دو و سی

آموزش گفتن ساعت به زبان انگلیسی

2.35      twenty-five to three    two thirty-five

بیست و پنج دقیقه به سه/ دو و سی و پنج

2.40      twenty to three             two forty

بیست دقیقه به سه/ دو و چهل

2.45      a quarter to three        two forty-five

یک ربع به سه/ دو و چهل و پنج

2.50      ten to three     two fifty

ده دقیقه به سه/ دو و پنجاه

2.55      five to three     two fifty-five

پنج دقیقه به سه/ دو و پنجاه و پنج

 

2.57      three minutes to three             two fifty-seven

سه دقیقه به سه/ دو و پنجاه و هفت

2.58      nearly three o’clock     two fifty-eight

نزدیک ساعت سه / دو و پنجاه و هشت آموزش گفتن ساعت به زبان انگلیسی

3.00      three o’clock    three

ساعت سه / سه

مثال:

Question:          What’s the time, please?

سوال: ساعت چند است ، لطفاً؟

Answer:             It’s two o’clock.

جواب: ساعت دو است.

آموزش گفتن ساعت در این بخش به شما عزیزان ارائه  شد. برای آموزش های بیشتر می توانید با صفحه اینستاگرام EE4U  در ارتباط باشید.

همچنین برای خرید منابع آموزشی بیشتر می توانید به فروشگاه کتاب ما سری بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید