اسامی زیورآلات به انگلیسی+ ویدیو

Jewelry

در این بخش با اسامی انواع کفش و لباس، واژگان مرتبط با دنیای مد، طلا و جواهرات، لوازم آرایشی بهداشتی و لوازم جانبی و … در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

 

 

انواع جواهرات به زبان انگلیسی

Jewelry

جواهرات

 

1

 earring

گوشواره

She was wearing a pair of beautiful diamond earrings.

او یک جفت گوشواره زیبای الماس انداخته بود (پوشیده بود).

 

 

2

necklace

گردنبند

She was wearing a coral necklace.

او یک گردنبند مرجانی انداخته  بود.

  

3

 chain

زنجیر

She had a gold chain around her neck.

دور گردنش یک زنجیر طلا داشت.

 

 

4

 Pearl necklace

گردنبند مروارید

How much does a real pearl necklace cost?

قیمت یک گردنبند مروارید واقعی چقدر است؟

  

5

 pendant

آویز

a pendant is a small piece of jewelry that can be

انواع جواهرات به زبان انگلیسی

attached to an anklet, necklace chain or bracelet.

آویز قطعه  ای کوچک از جواهرات است که می تواند به یک پابند ، زنجیر گردنبند یا دستبند وصل شود.

 

 

6

Bangle

النگو

Bangles are rigid bracelets, originating from the

Indian subcontinent, which are usually made of metal, wood, glass or plastic.

النگوها دستبندهای سفت و محکمی هستند که از شبه قاره هند نشأت می گیرند ، معمولاً از فلز ، چوب ، شیشه یا پلاستیک ساخته می شوند.

 

 

7

bracelet

دستبند

How much is Tiffany bracelet worth?

ارزش دستبند تیفانی چقدر است؟ (چقدر می ارزد؟)

 

 

8

Wristwatch

ساعت مچی

He just takes off his wristwatch.

او فقط ساعت مچی اش را در آورد.

 

 

9

Engagement ring

حلقه نامزدی

Which finger is for engagement ring?

انگشت حلقه ی نامزدی کدام است؟

 

10

Wedding ring

حلقه ازدواج

A wedding ring is a finger ring that indicates that its wearer is married.

حلقه ازدواج, حلقه ی انگشتری ای است که نشان می دهد دارنده آن متاهل است.

 

11

 stud

نگین

How much is a diamond stud worth?

بهای یک نگین الماس چقدر است؟

 

 

12

anklet

پابند / خلخال

Which leg is an anklet worn?

خلخال در کدام پا انداخته می شود؟ (پوشیده می شود؟)

 

 

13

Finery

زیورآلات

The guests arrived in all their finery.

میهمانان با تمام زیورآلاتشان رسیدند.

 

 

14

trinket

زیور آلات فاقد ارزش مالی بالا (زلم زیمبو)

The word trinket refers to an inexpensive, flashy ornament or piece of jewelry.

کلمه trinket به زیور آلاتی ارزان قیمت ، براق  یا تکه ای جواهر اشاره دارد.

 

Early History of Jewelry

تاریخ اولیه جواهرات

Many types of jewelry items still made today began as functional objects. Pins and brooches originated from the clasps that held clothing together. Rings and pendants were used for early seals and signs of identification, rank, and authority.

The earliest finding of jewelry was dated around 25,000 years ago. This simple necklace made of fish bones was found in a cave in Monaco. What did this necklace signify? Was it for the chief of the village or a witch doctor? We might never know the real reason for the making of the gift but we can use our imagination and try to understand the way people thought in those days.

 

بسیاری از انواع تکه جواهراتی که امروزه هنوز ساخته می شوند به عنوان اشیائی کاربردی ظهور پیدا کردند. گیره (سنجاق) و سنجاق سینه از نگهدارنده (بست) هایی بودند که لباس را در کنار هم نگه می داشتند. حلقه ها و آویزها برای مهرهای اولیه و علائم شناسایی ، رتبه و قدرت و اقتدار استفاده می شدند.

اولین کشف طلا و جواهر به حدود 25000 سال پیش بر می گردد. این گردنبند ساده ساخته شده از استخوان های ماهی در غاری در موناکو پیدا شد. این گردنبند حاکی از چه بود؟ (به چه معنا بود؟) آیا برای رئیس دهکده بود یا پزشکی جادوگر؟ شاید هرگز دلیل واقعی ساخت این پیشکش (هدیه) را نفهمیم اما می توانیم از تخیل خود استفاده کرده و سعی کنیم طرز فکر مردم در آن روزها  را درک کنیم.

 

 

 

از اینکه کپی نمی کنید و به تلاش دیگران احترام می گذارید صمیمانه سپاسگزاریم

 • 1.

  opal

  /ˈoʊpl /

  عین الشمس
 • 2.

  nose ring

  /ˈnoʊz rɪŋ /

  حلقه بینی
 • 3.

  bracelet

  /ˈbreɪ.slət /

  دست‌بند
 • 4.

  gold

  /goʊld /

  طلا
 • 5.

  pendant

  /ˈpendənt /

  آویز
 • 6.

  amulet

  /ˈæmjʊlət /

  حرز
 • 7.

  jewelry

  /ˈdʒuː.əl.ri /

  جواهر
 • 8.

  tiara

  /tiˈɑːrə /

  نیم تاج
 • 9.

  earring

  /ˈɪr.rɪŋ /

  گوشواره
 • 10.

  anklet

  /ˈæŋklət /

  پابند
 • 11

  piercing

  /ˈpɪrsɪŋ /

  نگین
 • 12.

  finery

  /ˈfaɪnəri /

  زیورآلات
 • 13.

  brooch

  /broʊtʃ /

  سنجاق سینه
 • 14.

  choker

  /ˈtʃoʊkər /

  گردنبند کیپ
 • 15.

  ankh

  /æŋk /

  صلیب مصری
 • 16

  trinket

  /ˈtrɪŋkɪt /

  زلم زیمبو
 • 17.

  medallion

  /məˈdæliən /

  مدال
 • 18.

  stud

  /stʌd /

  نگین
 • 19

  amethyst

  /ˈæməθɪst /

  یاقوت ارغوانی
 • 20.
  gem

  /dʒem /

  الماس
 • 21.

  precious stone

  /ˌpreʃəs ˈstoʊn /

  سنگ قیمتی
 • 22.

  bangle

  /ˈbæŋɡl /

  النگو
 • 23.

  jewel

  /ˈdʒuːəl /

  جواهر
 • 24.

  bead

  /biːd /

  مهره
 • 25.

  amber

  /ˈæmbər /

  کهربا
 • 26.

  locket

  /ˈlɑːkɪt /

  (پلاک) گردنبند قاب عکس دار
 • 27.

  clasp

  /klæsp /

  گیره
 • 28.

  bling

  /blɪŋ /

  زلم زیمبو
 • 29.

  jade

  /dʒeɪd /

  یشم
 • 30.

  crystal

  /ˈkrɪstl /

  کریستال
 • 31.

  rhinestone

  /ˈraɪnstoʊn /

  الماس مصنوعی
 • 32.

  necklace

  /ˈnek.ləs /

  گردنبند
 • 33.

  emerald

  /ˈemərəld /

  زمرد
 • 34.

  silver

  /ˈsɪl.vər /

  نقره
 • 35.

  diamond

  /ˈdɑɪ.mənd /

  الماس

دیدگاهتان را بنویسید