حال استمراری Present Progressive

زمان حال استمراری یا Present Continuous در زبان انگلیسی بیشتر برای بیان کردن کارهایی که در زمان حال در حال وقوع هستند یا به طور موقت در حال رخ دادن‌اند استفاده می‌شود. این زمان کاربردهای دیگری نیز دارد که در این بخش با آنها آشنا می‌شویم. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

ساختار حال استمراری

 

زمان حال استمراری از حالت مضارع فعل (be (am, is, are به علاوه مصدر ing- دار افعال (gerund) درست می‌شود.

برای بیان کارهایی است که از قبل شروع شده و هنوز تمام نشده به عبارت دیگر این زمان توصیف کننده عملی است که به صورت استمرار در لحظه حال انجام شود

فرمول این زمان به صورت زیر است

ing + فعل اصلی + am/is/ are + فاعل

حال استمراری

به این مثال ها دقت کنید:

 

ترجمه مثال
الان دارم پرتقال می خورم I’m eating an orange right now.
او این روزها زیاد سفر می کند. He’s traveling a lot these days.
منتظر اتوبوس هستم. I’m waiting for the bus
خانم ها و آقایان! ما در حال پرواز بر روی خلیج فارس هستیم. (چه مثال خفنی!) Ladies and gentlemen! We’re flying over the Persian Gulf.
ما الان داریم شام می خوریم. لطفا بعدا زنگ بزن. We are eating dinner now. Please call us later.

نکته ) توجه داشته باشید که عموما فعل های غیر حرکتی (فعل هایی که توش حرکت نداره) رو نمیشه با این ساختار استفاده کرد. مثل

 

معنا فعل معنا فعل
تصور کردن imagine تصور کردن suppose
درک کردن realize دیدن see
احساس کردن feel استنباط کردن understand
پنداشتن think توجه کردن notice
بخشیدن forgive داشتن have
بو دادن smell مالک بودن possess
مزه دادن taste به نظر رسیدن seem
فراموش کردن forget خواستن want
معتقد بودن believe شنیدن hear
به خاطر اوردن remember تشخیص دادن recognize
دانستن، شناختن know مالک بودن own
بدهکار بودن own امیدوار بودن hope
تنفر داشتن از hate متعلق بودن belong to
احتیاج داشتن need ارزو داشتن wish
تنفر داشتن از dislike دوست داشتن like

 

 

بعضی از افعال که اغلب بیان کننده احساس هستند به صورت استمرار در زمان های استمراری به کار نمی روند. این گونه افعال را که برای انجام ان ها نیرو و اراده ای به کار نمی رود افعال خودکار یا (Automatic verb ) یا افعال حرکتی گویند یعنی (این افعالی که در جدول بالا گفته شده است در حالت استمراری با am/is / are هرگز ing نمیگیرند )

ترجمه مثال
معتقدم که این موضوع درست نیست. I believe this is not true.  (I’m believing this …)

 

توجه کنید که اگر در قالب همان معانی که براشون نوشته شده است به کار روند از این قانون استفاده می کنیم

به مثال های زیر توجه کنید

مثال مثال
I am considering getting married I consider you are mistaken
من مشغول بررسی ازدواج کردن هستم تصور میکنم شما در اشتباه هستید
وقتی به معنای بررسی کردن به کار رود
ing میگیرد
وقتی به معنی تصورکردن به کار رود
ing نمی گیرد
مثال مثال
I am feeling this material I feel that he doesn’t like to come
من دارم این پارچه را لمس می کنم احساس می کنم که او مایل نیست بیاید
وقتی به معنای لمس کردن به کار رود
ing میگیرد
وقتی به معنی احساس کردن به کار رود
ing نمی گیرد
مثال مثال
I am linking this film I like this book very much
دارم از این فیلم لذت می برم من این کتاب را خیلی دوست دارم
وقتی به معنای لذت بردن کردن به کار رود
ing میگیرد
وقتی به معنی دوست داشتن به کار رود
ing نمی گیرد
مثال مثال
the cook is tasting the soup the apple tastes sweet
آشپز دارد سوپ را می چشد سیب مزه شیرینی دارد
وقتی به معنای چشیدن به کار رود
ing میگیرد
وقتی به معنی مزه دادن به کار رود
ing نمی گیرد

منفی کردن زمان حال استمراری

حالا اگه بخوایم جملاتمون رو منفی کنیم باید بعد از am/is/are کلمه not رو اضافه کنیم. والسلام!

شکل کوتاه شده منفی
I‘m not sleeping am not sleeping
you aren’t playing you are not playing
he isn’t reading he is not reading
she isn’t working she is not working
it isn’t raining it is not raining
we aren’t cooking we are not cooking
they aren’t listening they are not listening

سوالی کردن زمان حال استمراری

و برای سوالی کردن هم فقط کافیه am/is/are را بیاریم اول جمله.

Wh Questions Yes / No Questions
?Why am I eating chocolate ?am I eating chocolate
?What are you studying now ?are you studying now
?When is he working ?is he working
?What is she doing ?is she doing her homework
?Why is it raining ?is it raining
?Who are we meeting ?are we meeting at six
?How are they travelling ?are they coming

نکات تکمیلی زمان حال استمراری

۱) زمان حال استمراری در زبان انگلیسی را زمان حال واقعی یا ( the true present = real present ) نیز می نامند. یعنی فعل به صورت واقعی در لحظه حال انجام میگیرد. و معمولا علامت مشخصه آن قید زمان now و at present به معنای (در حال حاضر ) و یا at this moment استکه اکثرا در جمله ذکر میگردند

ترجمه مثال
برادرم اکنون مشغول خواندن کتاب است my brother is reading a book now

۲) زمان حال استمراری در زبان انگلیسی به جای زمان اینده نزدیک نیز به کار می رود مشروط بر انکه قید زمان اینده حتما در جمله باشد

ترجمه مثال
اون روز جمعه اینده به اینجا خواهد امد he is coming here on next Friday

۳) در بیان تمایل یا عادت دائمی نیز می توان از زمان حال استمراری استفاده کرد مشروط بر اینکه یکی از قیودی که به معنی (دائم و همیشه) باشد در جمله به کار برده شده باشد

ترجمه مثال
شما همیشه می خندید you are always laughing
علی همیشه دائما در این ایستگاه سوار اتوبوس می شود Ali is constantly getting on the bus at this stop

۴) چنانچه فعلی به e ختم شود هنگام اضافه کردن (ing) به اخر فعل (e) حذف می گردد

معنا to write
او مشغول نوشتن نامه است he is writing a letter

۵) چنانچه فعلی به یک حرف بی صدا ختم شود و قبل از ان یک حرف با صدا باشد و فشار صدا روی قسمت آخر فعل باشد حرف آخر تکرار می گردد.

معنا to run
او دارد سگ را تعقیب می کند he is running after the dog

۶) اگر فعلی به ie ختم شود هنگام اضافه کردن ing به اخر فعل ie تبدیل به y می گردد

معنا to lie
بره ها نزدیک مادرشان دراز کشیده اند(الان) the lambs are lying near their mothers

ترجمه زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

ترجمه زمان حال استمراری در بعضی افعال مانند ترجمه زمان ماضی نقلی است. مثلا در جمله : او اکنون در کلاس نوشته است. نشان می دهد که جمله زمان حال استمراری است در حالی که پسوند است که به اخر اسم مفعول نشسته اضافه شده فرمول ماضی نقلی را در زبان فارسی در ذهن مجسم می کند و دانشجویان نباید در این مورد مرتکب اشتباه شوند

شناسایی این زمان در تست های چهار جوابی

۱) این زمان معمولا با قیود زمانی مانند : now , at present , at this moment , just now , for the time being به کار می رود

ترجمه مثال
او الان در فرانسه زندگی می کند he is living in France now
در حال حاضر معلم مشغول تدریس زبان انگلیسی می باشد at present, the teacher is teaching English

۲) اگر ابتدای جمله ای با وجه امری (مثبت یا منفی ) آغاز شود قسمت دیگرجمله به احتمال قوی زمان حال استمراری است .

ترجمه مثال
گوش کن دارم با تو صحبت می کنم listen! I am talking to you
فریاد نزن بچه خواب است Don’t shout! the baby is sleeping

۳) اگر بعد از وجه امری بلافاصله کلمات here, there قرار گیرد به جای حال استمراری بایستی از زمان حال ساده ای استفاده شود که فعل بر فاعل جمله مقدم است

ترجمه مثال
نگاه کن! تیم فوتبال به اینجا می اید Look! the football team is coming here
نگاه کن! تیم فوتبال به اینجا می اید Look! here comes the football team

دیدگاهتان را بنویسید