غذاهای معروف جهان به انگلیسی

انواع مواد غذایی  در زبان انگلیسی

وعده‌های غذایی از مهم‌ترین بخش‌های زندگی روزمره هممون هست. دونستن اسم وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها به انگلیسی، می‌تونه برقراری ارتباط رو برای شما بسیار راحت‌تر کنه. چون یکی از مواردی که مورد علاقه اکثر مردم هست، صحبت درمورد غذاها و میان وعده‌هاست.

در ادامه لغات مربوط به این مبحث رو بررسی می‌کنیم

جالب است بدانید که:

شام dinner تقریباً در تمام دنیا به عنوان مهم‌ترین وعده غذا یی به شمار میره. البته کلمه dinner توی همه فرهنگ‌ها به معنی شام نیست و بعضی اوقات به معنای ناهار یا حتی عصرونه هم به کار میره. این کلمه از فرانسوی قدیم اومده و اوایل به عنوان صبحانه استفاده می‌شده و بعد از یه مدت معنیش به وعده غذا یی اصلی که میان روز استفاده میشده تغییر پیدا کرده. در اروپا ساعت معمول برای dinner در طول قرن ۱۸ به ۲ و ۳ بعد از ظهر تبدیل شد و بعد از مدتی هم به حدود ۷ بعد از ظهر رسید.

 1. jambalaya

  /ˌdʒæmbəˈlaɪə /

  (نوعی) سبزی پلو با گوشت
 2. spaghetti bolognese

  /spəˌɡeti ˌboʊlənˈjeɪz /

  اسپاگتی با سس بولونی
 3. bruschetta

  /bruˈsketə /

  بروسکتا
 4. chow mein

  /ˌtʃaʊ ˈmeɪn /

  چاومین
 5. moussaka

  /muːˈsɑːkə /

  موساکا
 6. goulash

  /ˈɡuːlæʃ /

  تاس کباب
 7. madras

  /məˈdræs /

  مدراس
 8. couscous

  /ˈkʊskʊs /

  بلغور آب پز
 9. falafel

  /fəˈlæfl /

  فلافل
 10. cauliflower cheese

  /ˌkɑːliflaʊər ˈtʃiːz /

  گل کلم پنیری
 11. ragout

  /ræˈɡuː /

  راگو
 12. succotash

  /ˈsʌkətæʃ /

  خوراک لوبیا و ذرت
 13. bhaji

  /ˈbɑːdʒi /

  باجی
  risotto

  /rɪˈzɔːtoʊ /

 14. ریزوتو
 15. eggs Benedict

  /ˌeɡz ˈbenɪdɪkt /

  ساندویچ تخم مرغ آب پز و ژامبون
 16. lasagna

  /ləˈzænjə /

  لازانیا
 17. compote

  /ˈkɑːmpoʊt /

  کمپوت
 18. omelet

  /ˈɑm.lət /

  املت (نوعی غذا)
 19. sushi

  /ˈsuːʃi /

  سوشی
 20. haggis

  /ˈhæɡɪs /

  جغور بغور
 21. chilli con carne

  /ˌtʃɪli kɑːn ˈkɑːrni /

  خوراک چیلی و گوشت
 22. fish and chips

  /ˌfɪʃ ən ˈtʃɪps /

  ماهی و سیب زمینی سرخ کرده
 23. kofta

  /ˈkɔːftə /

  کوفته
  casserole

  /ˈkæsəroʊl /

 24. کسرول
 25. masala

  /məˈsɑːlə /

  ماسالا
 26. teriyaki

  /ˌterɪˈjɑːki /

  تری‌ یاکی
 27. rogan josh

  /ˌroʊɡən ˈdʒoʊʃ /

  روغن جوش
 28. stir-fry

  /ˈstɜːr fraɪ /

  تفت دادن و سرخ کردن (در روغن داغ)
 29. curry

  /ˈkɜr.i /

  خورش کاری (خوراک)
 30. ratatouille

  /ˌrætəˈtuːi /

  راتاتویی
 31. coq au vin

  /ˌkɑːk oʊ ˈvæ̃ /

  مرغ سرخ کرده در شراب
  macaroni and cheese

  /ˌmækəˈroʊni ænd ʧiz /

 32. ماکارونی با پنیر
 33. tabbouleh

  /təˈbuːleɪ /

  تبوله
 34. hash browns

  /ˌhæʃ ˈbraʊnz /

  سیب زمینی ریز و سرخ شده
  tortilla

  /tɔːrˈtiːə /

 35. نان تورتیلا
 36. paella

  /paɪˈelə /

  پائیا
 37. enchilada

  /ˌentʃɪˈlɑːdə /

  لازانیای مکزیکی
 38. shepherd’s pie

  /ˌʃepərdz ˈpaɪ /

  پای گوشت
 39. biryani

  /ˌbɪriˈɑːni /

  بریانی
  dim sum

  /ˌdɪm ˈsʌm /

 40. دلمه چینی
 41. chop suey

  /ˌtʃɑːp ˈsuːi /

  خوراک سبزیجات و گوشت
 42. cassoulet

  /ˈkæsʊleɪ /

  تاس کباب لوبیا و گوشت
 43. gnocchi

  /ˈnjɑːki /

  نوکی
 44. mixed grill

  /ˌmɪkst ˈɡrɪl /

  کباب مخلوط
  Irish stew

  /ˌaɪrɪʃ ˈstuː /

 45. تاس کباب ایرلندی
 46. pie

  /paɪ /

  پای
 47. coronation chicken

  /ˌkɑːrəneɪʃn ˈtʃɪkɪn /

  مرغ کروناکس
 48. tikka

  /ˈtɪkə /

  تیکا
 49. pizza

  /ˈpiːtsə /

  پیتزا
 50. balti

  /ˈbɑːlti /

  خورش بالتی
 51. fajitas

  /fəˈhiːtəs /

  گوشت بریان با تورتیلا
 52. vindaloo

  /ˌvɪndəˈluː /

  ویندالو
 53. korma

  /ˈkɔːrmə /

  کرما
 54. dopiaza

  /ˈdoʊpiɑːzə /

  دوپیازه
 55. ploughman’s lunch

  /ˌplaʊmənz ˈlʌntʃ /

  ناهار شخم‌زن
 56. Lancashire hotpot

  /ˌlænkəʃər ˈhɑːtpɑːt /

  آبگوشت بره با سبزیجات
 57. lasagne

  /ləˈzænjə /

  لازانیا
 58. toad-in-the-hole

  /ˌtoʊd ɪn ðə ˈhoʊl /

  سوسیس پخته شده در خمیر (غذای انگلیسی)
 59. Welsh rarebit

  /ˌwelʃ ˈrerbɪt /

  خوراک گوشت خرگوش ولزی
 60. bean curd

  /ˈbiːn kɜːrd /

  پنیر سویا
 61. broth

  /brɔθ /

  سوپ آبکی
 62. burger

  /ˈbɜr.gər /

  همبرگر
  burrito

  /bəˈriː.t̬oʊ /

 63. بوریتو
 64. canapé

  /ˌkænəˈpeɪ /

  کاناپه (نوعی غذای انگشتی)
 65. cannelloni

  /ˌkænəˈləʊni /

  پاستا لوله‌ای
 66. cheeseburger

  /ˈtʃiːzbɜːrɡər /

  چیزبرگر
  cheese straw

  /ˌtʃiːz ˈstrɔː /

 67. کرانچی پنیری
 68. chef’s salad

  /ˌʃefs ˈsæləd /

  سالاد سرآشپز
 69. doner kebab

  /ˌdoʊnər kɪˈbɑːb /

  کباب ترکی
 70. fishcake

  /fˈɪʃkeɪk /

  کیک ماهی
 71. fondue

  /fˈɑːnduː /

  فوندو (نوعی خوراک سوئیسی)
 72. gratin

  /ɡɹˈætɪn /

  گراتین (نوعی غذای فرانسوی)
 73. Greek salad

  /ˌɡriːk ˈsæləd /

  سالاد یونانی
 74. guacamole

  /ˌɡwækəˈmoʊleɪ /

  سس آواکادو
 75. hoagie

  /ˈhoʊɡi /

  ساندویچ
  hot dog

  /ˈhɑtˌdɑɡ /

 76. هات‌داگ (سوسیس)
 77. hummus

  /ˈhʊməs /

  حمص (نوعی غذای عربی)
 78. kebab

  /kəˈbɑːb /

  کباب
 79. kimchi

  /ˈkɪmtʃi /

  کیمچی (نوعی خوراکی کره‌ای)
 80. laksa

  /ˈlɑːksə /

  لاکسا (نوعی سوپ نودل)
  lobster thermidor

  /ˌlɑːbstər ˈθɜːrmɪdɔːr /

 81. لابستر ترمیدور (نوعی غذای فرانسوی)
 82. minestrone

  /ˌmɪnəˈstrəʊni /

  مینسترونی (نوعی سوپ ایتالیایی)
  nachos

  /ˈnætʃoʊz /

 83. ناچوز (غذای مکزیکی)
 84. pad thai

  /ˌpæd ˈtaɪ /

  پد تای (نوعی نودل سرخ‌شده)
 85. pasty

  /ˈpæsti /

  نوعی پای (گوشت یا سبزیجات)
 86. pot pie

  /ˈpɑːt paɪ /

  پای ظرفی
  poutine

  /puːˈtɪn /

 87. پوتین (نوعی اسنک با سیب‌زمینی سرخ‌کرده و پنیر)
 88. quesadilla

  /ˌkeɪsəˈdiːə /

  کسادیا (نوعی غذای مکزیکی)
 89. quiche

  /kiːʃ /

  پای کیش
 90. ravioli

  /ɹˌævɪˈoʊli /

  راویولی (نوعی غذای ایتالیایی)
 91. savory

  /ˈseɪvəri /

  خوشمزه
 92. shish kebab

  /ʃˈɪʃ kəbˈɑːb /

  شیشلیک
 93. sloppy joe

  /ˌslɑːpi ˈdʒoʊ /

  بیج بیج
 94. soufflé

  /suːflˈeɪ /

  سوفله (نوعی دسر)
  soup

  /suːp /

 95. سوپ
 96. souvlaki

  /suːˈvlæki /

  کباب یونانی
 97. stuffing

  /ˈstʌfɪŋ /

  مایه شکم‌پر
 98. taco

  /ˈtɑːkoʊ /

  نان تاکو
 99. tofu

  /ˈtoʊ.fuː /

  توفو
 100. tortellini

  /ˌtɔːrtəˈliːni /

  تورتلینی

در این مقاله بیش از 100 غذای ملل را نام بردیم. لطفا اگر غذایی را میشناسید که در لیست بالا نام برده نشده در کامنت برای ما بنویسید.

سپاس فراوان

دیدگاهتان را بنویسید