گرامر روز های هفته و نحوه ی پرسیدن آن

روز های هفته به انگلیسی به ترتیب

 

همیشه در جمله بندی روزهای هفته را با حروف بزرگ بنویسید.

 • برای بکاربردن ایام هفته در جملع از حرف on قبل از بیان روز هفته استفاده می کنیم
 • در زبان انگلیسی از دوشنبه تا جمعه روز هفته محسوب می شوند و به آنها Weekdays گفته می شود
 • روزهای شنبه و بکشنبه در زبان انگلیسی آخر هفته یا همان Weekend نامیده می شوند

برای پرسیدن اینکه امروز چند شنبه است می توانید از سوال زیر استفاده کنید:

What day is today?

همیشه در جمله بندی روزهای هفته را با حروف بزرگ بنویسید.

 • برای بکاربردن ایام هفته در جملع از حرف on قبل از بیان روز هفته استفاده می کنیم
 • در زبان انگلیسی از دوشنبه تا جمعه روز هفته محسوب می شوند و به آنها Weekdays گفته می شود
 • روزهای شنبه و بکشنبه در زبان انگلیسی آخر هفته یا همان Weekend نامیده می شوند

 

نوع نوشتار خلاصه شده روزهای هفته در زبان انگلیسی

مخفف روزهای هفته به انگلیسی

روزهای هفته در زبان انگلیسی عموما روزهای هفته بطور کوتاه شده به شکل های فوق نوشته می شوند :

 • شنبه Saturday به طور خلاصه به شکل .Sat و یا .Sa نوشته می شود
 • یکشنبه Sunday به شکل خلاصه .Sun و یا .Su نوشته می شود
 • دوشنبه Monday به شکل کوتاه شده .Mon و یا .Mo نوشته می شود
 • سه شنبه Tuesday به شکل خلاصه شده .Tue و یا .Tu نوشته می شود
 • چهارشنبه Wednesday بشکل کوتاه شده .Wed و یا .We نوشته می شود
 • پنج شنبه Thursday به شکل .Thu و یا .Th کوتاه می شود
 • جمعه Friday به شکل .Fri و یا .Fr برای کوتاه نویسی نوشته می شود

 

ترتیب روز های هفته به انگلیسی (the days of the week)

شروع هفته در کشورهای دیگر روز دوشنبه و روز تعطیلی آنها یکشنبه می باشد.

طبق استاندارد بین المللی، آغاز هفته، روز دوشنبه است، ولی در چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا روز آغازین هفته یکشنبه است.

در کشور ما ،ایران، روز آغازین هفته، شنبه و روز تعطیلی، جمعه می باشد.

در کشور های خارجه روزهای هفته به دو دسته تقسیم می شوند: weekdays و weekends.

 • weekdays به معنی روزهای کاری است و بنابراین شامل ۵ روزی است که تعطیل نمی باشند (دوشنبه تا جمعه).
 • از سوی دیگر weekends به معنی روزهای آخر هفته است که تعطیل می باشند (Sunday و Saturday).

 

weekdays و weekends مخفف انگلیسی روز های هفته روز های هفته به فارسی روزهای هفته به انگلیسی
روز تعطیل، اولین روز هفته .Sun. – Su یکشنبه Sunday
روز کاری، دومین روز هفته .Mon. – Mo دوشنبه Monday
روز کاری، سومین روز .Tues. – Tu سه شنبه Tuesday
روز کاری، چهارمین روز .Wed. – We چهارشنبه Wednesday
روز کاری، پنجمین روز .Thurs. – Thur پنج شنبه Thursday
روز کاری، ششمین روز .Fri. – Fr جمعه Friday
تعطیل، روز آخر هفته .Sat. – Sa شنبه Saturday

 

علت نامگذاری روز های هفته انگلیسی

نام های روزهای هفته در بیشتر زبان هایی که ریشه آنها زبان لاتین است، از تقویم رومی (Roman Calendar) گرفته شده است که براساس نام سیارات (planets) است و نام روزهای هفته از طریق این زبان ها وارد زبان انگلیسی شده اند.

 

براساس نام سیارات علت نامگذاری روز های هفته days of the week
روز خورشید (Day of the Sun) بر اساس خورشید یا سول Sunday
روز ماه (Day of the Moon) بر اساس ماه یا لونا Monday
روز مریخ (Day of the Mars) بر اساس تیر (اسطوره‌شناسی نورس) Tuesday
روز عطارد (Day of the Mercury) بر اساس اودین (اسطوره‌شناسی نورس) Wednesday
روز مشتری (Day of the Jupiter) بر اساس ثور (اسطوره‌شناسی نورس) Thursday
روز زهره (Day of the Venus) بر اساس فریگ (اسطوره‌شناسی نورس) Friday
روز زحل (Day of the Saturn) بر اساس زحل یا ساترن Saturday

نکات کلیدی آموزش روز های هفته به انگلیسی:

 1. نام های روزهای هفته در زبان انگلیسی همیشه با حروف بزرگ (capital letters) نوشته می شوند.
 2. همچنین برای ایام هفته از حرف اضافه on استفاده می شود.
 3. نکته با افزودن s به آخر روز های هفته آنها را جمع می بندیم.
 4. every و  each به معنی هر می باشد و قبل از اسامی روز های هفته قرار می گیرد. به عنوان مثال هر دوشنبه (every Monday) یعنی هر هفته دوشنبه ها

مثال روزهای هفته در انگلیسی:

روز یکشنبه (یکشنبه) on Sunday
یکشنبه ها on Sundays
جمعه می بینمت I’ll see you on Friday
جان هر شنبه به باشگاه می رود. .John goes to the gym every Saturday
ما هر یکشنبه به خانه پد بزرگ و مادر بزرگ می رویم. .We go the grandparents house each Sunday
.

 جملات سوالی در مورد ایام هفته انگلیسی:

(۱)

  (امروز) چند شنبه است؟       ?A-    What day is it please
  ?  What day is it today
?What day is today
(امروز) سه شنبه است.                .B- It’s Wednesday
(۲)
میشه به من بگی امروز چند شنبه است؟  ?A- Could you please tell me what day it is
 فکر میکنم امروز دوشنبه است.                                         .B-I think it’s Monday
(۳)
کی به کلاس انگلیسی می روی؟               ?A: when do you go the English class
 پنج شنبه ها به کلاس انگلیسی می روم.   .B: I go the English class on Thursday
(۴)
روز مورد علاقه شما چه روزی از هفته هست؟               ?A: What’s your favorite day of the week
 روز مورد علاقه من جمعه هست.   .B: My favorite day of the week is Friday

اصطلاحات مربوط به ایام هفته و ساعات روز:

به فارسی به انگلیسی به فارسی به انگلیسی
صبح in the morning روز/ روزها day/days
ظهر  at noon هفته/هفته ها week/weeks
بعد از ظهر in the afternoon این هفته this week
عصر in the evening هفته گذشته the previous week/last week
امروز صبح (صبح امروز) today morning هفته بعد next week
فردا بعد از ظهر tomorrow evening دیروز yesterday
سه شنبه بعدظهر Tuesday afternoon روز گذشته the previous day
پریروز day before yesterday امروز today
پس فردا day after tomorrow شب night
روز استراحت و تجدید قوا the day of rest امشب tonight
سال year دیشب last night
ماه month فردا tomorrow
ماه بعد the following  month فردا شب tomorrow night
ماه گذشته the following  month روز بعد the following day

داستان کوتاه روزهای هفته به انگلیسی

روزهاي هفته     Days of the Week
.There are seven days of the week
هفت روز هفته وجود دارد. (روز های هفته ۷ تا هست.)
.Sunday is a day of rest for some people, but many people still have to work
یکشنبه، روز استراحت و تجدید قوا برای تعدادی افراد است. اما هنوز بسیاری از مردم مجبورند (در این روز) کار کنند.
.Quite a few people go to church on a Sunday
عموما روز یکشنبه تعداد کمی از مردم به کلیسا می روند.
.On Monday morning, we go back to school after the weekend
صبح روز دوشنبه (دوشنبه صبح)، بعد از (تعطیلات) آخر هفته به مدرسه برمیگردیم.
. Many people say that they don’t like Monday because it is the beginning of the work week
بسیاری از مردم می گویند که روز دوشنبه را دوست ندارند، زیرا آغاز هفته کاری هست.
.Tuesday is a school day and a working day
سه شنبه، روز مدرسه و روز کاری هست.
.I don’t think that there is anything special about a Tuesday
فکر نمی کنم چیز خاصی در مورد روز سه شنبه (برای گفتن) وجود داشته باشد.
.Wednesday is the middle of the work week
چهارشنبه وسط هفته ی کاری هست.
.On Thursday, many of the stores and malls stay open later
روز پنج شنبه، تعداد زیادی از فروشگاه ها و مراکز خرید تا دیر وقت باز می مانند.
.It gives you a chance to run some errands on a Thursday night
آن به شما فرصت و شانسی می دهد تا پنج شنبه شب خریدهایتان را انجام دهید.
.On Friday, you feel like the work week is nearly over
روز جمعه احساسمی کنید که هفته کاری تمام شده است. (احساس خوشحالی)
.”Some people say, “thank goodness it is Friday
بعضی از مردم می گویند:” شکر خدا امروز جمعه هست.”
.They look forward to the weekend
آنها مشتاقانه منتظر آخر هفته هستند.
.On Saturday, many people can sleep in late
روز شنبه بسیاری از مردم می توانند تا دیر وقت بخوابند.
.People get errands done on Saturday
مردم در زور شنبه کارهای خود و خرده وظایف (خانه) را انجام می دهند.
.You see a lot of people in the grocery store on a Saturda
در روز شنبه می تواند بسیاری از مردم را در فروشگاه خوار و بار فروشی ببینید.
.Most children look forward to Saturday so that they can play with their friends
اکثر کودکان مشتاقانه منتظر شنبه هستند تا بتوانند تا دوستانشان بازی کنند.
.Then, Sunday comes again
سپس یکشنبه دوباره فرا می رسد. (می آید.)
.The weeks turn into months, and the months turn into years
هفته ها به ماه ها و ماه ها به سال ها تبدیل می شود.
.Time goes by quite quickly
زمان خیلی سریع می گذرد.

دیدگاهتان را بنویسید