دانلود موزیک ویدیو ادل – Adele eyes on me

تکست و معنی اهنگ ایزی آن می به معنای به من سخت نگیر از ادل

Adel - Easy On Me

adel-eys-on-me

متن دلخواه در اینجا قرار میگیرد

[ورس 1]

هیچ طلایی در این رودخانه وجود ندارد

که برای همیشه دستهایم را در آن شستم

می دانم در این آب ها امید است

اما من نمی توانم خودم را مجبور به شنا کنم

وقتی در این سکوت غرق می شوم

عزیزم اجازه بده داخل

[کاروس]

راحت باش عزیزم

من هنوز بچه بودم

فرصت پیدا نکرد

دنیای اطرافم را احساس کنم

وقت نداشتم انتخاب کنم چه کاری را انجام دهم

پس راحت باش

[ورس 2]

جایی برای تغییر چیزها وجود ندارد

وقتی هر دوی ما به شدت در راه خود گیر کرده ایم

نمی توانید انکار کنید که چقدر تلاش کرده ام

من کسی را که بودم تغییر دادم تا هر دوی شما را در اولویت قرار دهم

اما الان منصرف میشم

[کاروس]

راحت باش عزیزم

من هنوز بچه بودم

فرصت پیدا نکرد

دنیای اطرافم را احساس کنم

فرصتی برای انتخاب کاری که انتخاب کردم برای انجام دادن نداشتم

پس راحت باش

[پل]

من نیت خوبی داشتم

و بالاترین امیدها

اما من همین الان می دانم

احتمالاً حتی نشان نمی دهد

[گروه کر]

راحت باش عزیزم

من هنوز بچه بودم

من فرصت نکردم

دنیای اطرافم را احساس کنم

وقت نداشتم انتخاب کنم چه کاری را انجام دهم

پس راحت باش

[Verse 1]

There ain’t no gold in this river

That I’ve been washin’ my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can’t bring myself to swim

When I am drowning in this silence

Baby, let me in

[Chorus]

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

[Verse 2]

There ain’t no room for things to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can’t deny how hard I have tried

changed who I was to put you both first

But now I give up

[Chorus]

Go easy on mе, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel thе world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

[Bridge]

I had good intentions

And the highest hopes

But I know right now

It probably doesn’t even show

[Chorus]

Go easy on me, baby

I was still a child

I didn’t get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

دیدگاهتان را بنویسید