حروف الفبا Alphabet

الفبای انگلیسی از حروف لاتین درست شده است و دارای 26 حرف است. هر کدام از این حرف ها یک نام برای خودشان دارند که در هجی کردن به کار می روند. مثلا ما در فارسی به حرف “آ” می گوییم “الف” و مثلا در هجی کلمه مادر می گوییم “میم الف دال ر”. در انگلیسی هم هر حرفی یک اسم دارد. از این 26 حرف 21 حرف بی صدا (صامت) و 5 حرف صدادار (مصوت) هستند. الفبای انگلیسی دو شکل نوشتاری دارد: حروف بزرگ (capital letters) و حروف کوچک (small letters). حروف کوچک و بزرگ هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند. در جدول زیر با شکل بزرگ و کوچک الفبا و نامشان آشنا می شویم.

مثال اسم حرف الفبا شکل کوچک حرف شکل بزرگ حرف
Apple اِی a A
Ball بی b B
Cat سی c C
Doll دی d D
Elephant ای e E
Fan اِف f F
Gift جی g G
Hen ایچ h H
Iguana آی i I
Jam جِی j J
Kangroo کِی k K
Lion اِل l L
Man اِم m M
Napkin اِن n N
Owl اُ o O
Pen پی p P
Queen کیو q Q
Risk آر r R
Snake اِس s S
Tea تی t T
Umbrella یو u U
Van وی v V
Wet دبلیو w W
Ox اِکس x X
Yellow وای y Y
Zebra زی z Z

چند نکته

 

– دقت کنید که حرف h به صورت “ایچ” /eɪtʃ/ تلفظ می شود، حال آنکه خیلی ها به اشتباه به آن “اِچ” /etʃ/ می گویند.
– نام صحیح حرف k “کِی” است، حال آنکه خیلی ها به اشتباه به آن “کا” می گویند.
– سعی کنید دو حرف j و g را با هم اشتباه نگیرید.
– در انگلیسی بریتانیایی حرف z به صورت “زِد” /zed/خوانده می شود اما درانگلیسی آمریکایی “زی”/ziː/ خوانده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید