آموزش زمان گذشته ساده Simple Past

گذشته ساده (یا همان Simple Past، گذشته یا preterite) یک نوع زمان فعل است که برای نشان دادن یک کار کامل شده استفاده می شود که در یک زمان مشخص در گذشته اتفاق افتاده است. گذشته ساده همچنین برای صحبت کردن در مورد عادات گذشته استفاده می شود. در این قسمت از سایت می توانید توضیحاتی را با جزئیات، مثال ها و تمرین های مربوط به گذشته ساده ببینید.

Simple past یا گذشته ساده چیست؟

همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، در زبان انگلیسی 4 نوع زمان گذشته وجود دارد که عبارتند از:

 • گذشته ساده (Past simple)
 • گذشته استمراری (Past continuous)
 • گذشته کامل (Past perfect)
 • گذشته کامل استمراری (Past perfect continuous)

از زمان گذشته ساده برای صحبت درباره مواردی استفاده می شود که در گذشته شروع شده و در همان گذشته هم به پایان رسیده است. Simple past یکی از رایج ترین زمان ها در زبان انگلیسی است و به چیزی که قبلا اتفاق افتاده اشاره می کند.

چه زمانی از گذشته ساده (Simple past) استفاده می کنیم؟

از زمان گذشته ساده در موارد زیر استفاده می شود:

 • برای صحبت درباره رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند: I walked to school yesterday. (من دیروز پیاده به مدرسه رفتم.)
 • برای بیان احساسات و حالات گذشته: I was a happy teenager. (من نوجوان شادی بودم.)
 • برای صحبت درباره کارهایی که به طور مکرر در گذشته اتفاق می افتادند: I visited my grandma every winter for ten years. (من برای ده سال هر زمستان به دیدن مادربزرگم می رفتم.)

نکته مهم: از گذشته ساده فقط زمانی استفاده می شود که آن عمل یا رویداد مورد نظر در گذشته به پایان رسیده باشد. اگر کار یا عملی از گذشته شروع شده و تا آینده ادامه دارد باید از زمان حال کامل (present perfect) استفاده کنید.

انواع گذشته ساده

گذشته ساده از فعل + ed استفاده می کند. علاوه بر آن، بسیاری از فعل های بی قاعده با گذشته ساده هم وجود دارند. سوالی کردن این فعل ها با did و نوع منفی آن با did not است.

 • جمله مثبت : You called Debbie  تو به دبی زنگ زدی.
 • سوالی: ?Did you call Debbie به دبی زنگ زدی؟
 • منفی: You did not call Debbie  تو به دبی زنگ نزدی.

کاربرد های گذشته ساده

کاربرد ۱ : فعالیت کامل شده در گذشته

از گذشته ساده برای نشان دادن ایده ای که در گذشته شروع شده و در یک زمان مشخص در گذشته به اتمام رسیده است، استفاده کنید. گاهی اوقات شاید فرد صحبت کننده به زمان خاص در گذشته اشاره نکند، اما یک زمان خاص را در ذهنش مد نظر دارد.

 • I saw a movie yesterday.  من دیروز یک فیلم دیدم
 • I didn’t see a play yesterday.  من دیروز بازی رو ندیدم
 • Last year, I traveled to Japan.  پارسال به ژاپن سفر کردم
 • Last year, I didn’t travel to Korea.  پارسال به کره سفر نکردم
 • Did you have dinner last night?  دیشب شام خوردی؟
 • She washed her car.  او ماشینش را شست
 • He didn’t wash his car.  او ماشینش را نشست

کاربرد ۲ : یک مجموعه از فعالیت های کامل شده

ما از گذشته ساده برای لیستی از مجموعه فعالیت های کامل شده در گذشته استفاده می کنیم. این فعالیت ها به ترتیب، اول، دوم، سوم، چهارم و … اتفاق می افتند.

 • I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.  من کارم را تمام کردم، به سمت ساحل پیاده رفتم و یک مکان زیبا برای شنا کردن پیدا کردم
 • He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.  او ساعت ۸:۰۰ از فروشگاه رسید، هتل را ساعت ۹:۰۰ چک کرد، و ان ها را ساعت ۱۰:۰۰ ملاقات کرد
 • Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs?  آیا آرد اضافه کردی، شیر را هم زدی و بعد تخم مرغ زدی؟

کاربرد ۳: دوره ای در گذشته

گذشته ساده می تواند برای یک دوره ای استفاده شود که در گذشته شروع شده و متوقف شده است. دوره طولانی تر اغلب از طریق اصطلاحاتی مثل: or two years, for five minutes, all day, all year, و …. نشان داده می شود.

 • I lived in Brazil for two years.  من به مدت دو سال در برزیل زندگی کردم
 • Shauna studied Japanese for five years.  شااونا به مدت پنج سال زبان ژاپنی خواند
 • They sat at the beach all day.  آن ها کل روز را در ساحل نشستند
 • They did not stay at the party the entire time.  آن ها کل مدت را در مهمانی نماندند
 • We talked on the phone for thirty minutes.  ما سی دقیقه پشت تلفن صحبت کردیم

کاربرد ۴ :عادات در گذشته

گذشته ساده همچنین می تواند برای شرح دادن یک عادت استفاده شود که در گذشته متوقف شده است. می تواند معنی یکسانی با used to داشته باشد. “برای شفاف کردن توضیحات در مورد یک عادت، اغلب از اصطلاحاتی مثل: always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, و … استفاده می کنیم.

 • I studied French when I was a child.  من وقتی که بچه بودم، فرانسه خواندم
 • He played the violin.  او ویالون می نواخت
 • He didn’t play the piano.  او پیانو نمی زد
 • Did you play a musical instrument when you were a kid?  وقتی بچه بودی، ساز موسیقی می زدی؟

کاربرد ۵ :حقایق یا عمومیت های گذشته

گذشته ساده همچنین می تواند برای شرح حقایق یا مسائل عمومی در گذشته استفاده شود که دیگر حقیقت ندارد. همان طور که بالا در کاربرد ۴ دیدیم، استفاده از گذشته ساده کمی شبیه به “used to” است.

 • She was shy as a child, but now she is very outgoing.  او در دوران کودکی خجالتی بود، اما اکنون خیلی اجتماعی است
 • He didn’t like tomatoes before.  او قبلا گوجه فرنگی دوست نداشت
 • Did you live in Texas when you were a kid?  وقتی بچه بودی، تگزاس زندگی می کردی؟

زمان گذشته ساده (Simple past) چطور ساخته می شود؟

گذشته ساده با افعال با قاعده (Regular verbs)

افعال با قاعده همیشه از قوانین یکسانی پیروی می کنند. بنابراین اگر قانون این نوع افعال را یاد بگیرید، همیشه می توانید آن را روی این فعل ها پیاده کنید. به خاطر سپردن قانون ساخت گذشته ساده با افعال با قاعده کار خیلی راحتیست.

تنها کاری که باید بکنید این است که به آخر مصدر یا شکل ساده فعل با قاعده ed اضافه کنید (اگر خود ریشه فعل به e ختم می شود فقط یک d به انتهای آن اضافه کنید). شکل مصدر یا پایه فعل همان فرمی است که در دیکشنری وجود دارد؛ مثلا: “walk”.

فرمول ساخت

مثال:

To walk → walk + ed = walked

 • I walked into town. (وارد شهر شدم)

To paint → paint + ed = painted

 • I painted a picture. (من یک تصویر کشیدم)

To love → love + d = loved

 • I loved my ex-wife. (من همسر سابقم را دوست داشتم.)

علاوه بر این یادتان باشد که فعل زمان گذشته ساده با تغییر فاعل تغییری نمی کند. این افعال همیشه ثابتند.

مثال:

 • I smiled, she smiled, he smiled, you smiled, we smiled, they smiled.

من لبخند زدم، او (مونث لبخند زد)، او (مذکر) لبخند زد، تو لبخند زدی، ما لبخند زدیم، شما لبخند زدید.

گذشته ساده با افعال بی قاعده (Irregular verbs)

در گرامر زبان انگلیسی استثنائاتی هم درباره نحوه ساخت زمان گذشته ساده یا همان simple past وجود دارد. افعال بی قاعده مثل فعل “to be” برخلاف افعال با قاعده از یک الگوی خاص پیروی نمی کنند و برای همین تنها کاری که باید بکنید حفظ کردن زمان گذشته آنهاست.

ممکن است این کار به نظرتان سخت بیاید ولی برای یاد گرفتن زبان انگلیسی، فقط باید روی مهمترین افعال تمرکز کنید. ما اینجا 50 مورد از رایج ترین افعال بی قاعده در انگلیسی را به همراه شکل گذشته ساده آنها برایتان آورده ایم:

فعل مصدر (Infinitive verb)

فعل زمان گذشته ساده (Past simple verb)

To be

بودن

was (I/he/she) were (you/we/they)

بود

To go

رفتن

Went

رفت

To do

انجام دادن

Did

انجام داد

To have

داشتن/ خوردن

Hadداشت/ خورد
To get

گرفتن/ دریافت کردن/ بیدار شدن

Got

گرفت/ دریافت کرد/ بیدار شد

To eatخوردن Ate

خورد

To fall

افتادن

fellافتاد
To feel

احساس کردن

Felt

احساس کردن

To dream

خواب دیدن

Dreamt

خواب دید

To speakصحبت کردن Spoke

صحبت کردن

To give

دادن

Gaveداد
To take

گرفتن

Took

گرفت

To find

پیدا کردن

Found

پیدا کرد

To drawکشیدن/ رسم کردن Drew

کشید/ رسم کرد

Can

توانستن

Couldتوانست
To drink

نوشیدن

Drankنوشید
To chooseانتخاب کردن Chose

انتخاب کرد

To buyخریدن Bought

خرید

To grow

رشد کردن

Grewرشد کرد
To hear

شنیدن

Heardشنید
To knowدانستن Knew

دانست

To makeساختن Made

ساخت

To pay

پرداختن

Paidپرداخت
To read

خواندن

Read(” تلفظ می شودredزمان گذشته این فعل” )خواند
To letاجازه دادن Let

اجازه داد

To meetدیدن Met

دید

To lose

گم شدن

Lostگم شد
To say

گفتن

Saidگفت
To sellفرختن Sold

فروخت

To runدویدن Ran

دوید

To shut

بستن

Shutبست
To sleep

خوابیدن

Sleptخوابید
To smellبو کردن Smelt

بو کرد

To singآواز خواندن Sang

آواز خواند

To tell

گفتن

Toldگفت
To understand

فهمیدن

Understoodفهمید
To writeنوشتن Wrote

نوشت

To teachیاد دادن Taught

یاد داد

To swim

شنا کردن

Swamشنا کرد
To win

برنده شدن

Won

برنده شد

To thinkفکر کردن Thought

فکر کرد

To sit

نشستن

Satنشست
To send

فرستادن

Sentفرستاد
To seeدیدن Saw

دید

To keepادامه دادن/ نگه داشتن Kept

ادامه داد/ نگه داشت

To leave

ترک کردن

Leftترک کرد
To drive

رانندگی کردن

Droveرانندگی کرد
To cut

بریدن/ قطع کردن

Cut

برید/ قطع کرد

To costهزینه کردن Cost

هزینه کرد

To flyپرواز کردن Flew

پرواز کرد

افعال بی قاعده در جملات، مثل افعال با قاعده استفاده می شوند. مثلا:

 • I flew to Spain in an airplane last week.  من هفته گذشته با هواپیما به اسپانیا رفتم
 • You paid for our lunch yesterday.  تو هزینه ناهار دیروز ما را پرداخت کردی
 • He won a prize for his poetry a few years ago.  او چند سال پیش برای شعرش جایزه گرفت
 • We sold our house recently.  ما به تازگی خانه خود را فروختیم
 • The doctor sent me home at midday.  پزشک ظهر مرا به خانه فرستاد

گذشته ساده با فعل “be”

ما از فعل “ to be ” در گذشته ساده با یک اسم، صفت یا عبارت با حرف اضافه استفاده می کنیم.

 • I was a university student. (با اسم )  من دانشجو بودم.
 • You are happy. ( با صفت)  شما خوشحال هستید.
 • He was in the army. (با یک حرف اضافه)  او در ارتش بود.

مثالهای زیر شکل مثبت ( خبری ) را نشان می دهند:

 • I was happy yesterday.  من دیروز خوشحال بودم
 • He was a doctor for ten years.  او ده سال پزشک بود
 • She was sick yesterday. She was tired.  او دیروز بیمار بود. او خسته بود
 • It was a beautiful day. It was warm and sunny.  روز زیبایی بود. گرم و آفتابی بود
 • We were friends for many years.  ما چند سال دوست بودیم

سوالات بله/خیر با فعل “be”

سوالاتی که با “بله” یا “خیر” پاسخ داده می شوند، از طریق تغییر دادن مکان فاعل و “was” یا “were” پرسیده می شوند. جابجا کردن به این معنا است که به راحتی ترتیب فاعل و فعل را تغییر می دهیم:

عبارت مثبت و خبری: I was late  فاعل “I” اول است و بعد فعل به شکل “was” آمده است

جمله سوالی: ?Was I late  برای سوالی کردن، فعل “was” اول می آید و بعد فاعل “I” می آید

 • Was I late for the bus?  برای اتوبوس دیر کردم؟ یا به اتوبوس دیر رسیدم؟
 • Was he previously married?  او قبلا ازدواج کرده؟
 • Were we happy children?  ما کودکان شادی بودیم؟
 • Were you teachers kind in elementary school?  معلمان شما در دوران ابتدایی مهربان بودند؟
 • Were your seats at the game very good?  جای نشستن شما در بازی خیلی خوب بود؟

پاسخ به سوالات بله / خیر با “be”

می توانیم با فعل “be” با استفاده از یک پاسخ کامل کوتاه به سوال پاسخ دهیم. می توانیم از فرم های فشرده (wasn’t / weren’t) با پاسخ های منفی استفاده کنیم.

 • Were you late for class?
 • Yes, I was late for class.
 • Yes, I was. (short answer)
 • No, I was not late for class.
 • No, I wasn’t late.

سوالات wh- گذشته ساده با “to be”

 • Where was she today?  او امروز کجا بود؟
 • How were the apples? Were they delicious?  سیب ها چطور بودند؟ آیا خوشمزه بودند ؟
 • Why were the children sad?  چرا کودکان ناراحت بودند؟
 • What was your last name before marriage?  قبل از ازدواج ، فامیلیت چی بود؟
 • What were their favorite books as children?  کتاب های مورد علاقه دوران کودکیت چی بود؟

استثنائات مربوط به زمان گذشته ساده

افعال بی قاعده زیادی در گذشته ساده وجود دارند.

 • We went to the movies last night. (NOT: we “goed”)
 • I did my homework and after that I ate dinner. (NOT: “doed” or “eated”)
 • I had two dogs. One ran away. (NOT: “haved” or “runned”)

لیست کامل افعال بی قاعده به صورت پی دی اف در اینجا

تغییرات املایی در گذشته ساده

همچنین تغییرات املایی هم در این زمان وجود دارند.

۱-اگر فعل با حرف “y” تمام شود، آن را به –i تبدیل می کنیم و سپس –ed را اضافه می کنیم ( اما فقط زمانی که قبل از –y حرف بی صدا وجود داشته باشد):

 • Try — tried
 • spy — spied

۲- اگر فعل با “e” به پایان برسد، به آن فقط “d” اضافه می کنیم (نه “ed”)

 • closed — closed (NOT: closeed)
 • measure — measured.

۳-دو بار تکرار کردن حرف بی صدای آخر بعد از یک استرس کوتاه و در صورتی که فعل به شکل CVC (بی صدا، صدا دار، بی صدا ) به پایان برسد.

 • plan — planned
 • benefit — benefitted

*به جز زمانی که CVC با w، x یا y به پایان برسد.

 • My brother studied English last night. (study — studied: “y” به “i” تبدیل شد و بعد )“ed” به آن اضافه شد
 • My baby cried all night. (cry — cried)
 • The other student copied the answers from my test. (copy — copied)
 • The basketball player bounced the ball. (bounce — bounced: فقط “d” اضافه شد. )
 • She measured my hips and waist for the dress. (measure — measured)
 • I stopped the car suddenly. (stop — stopped: دوبار تکرار کردن “p”
 • The sprinter benefitted from a tailwind during the 100m race. (benefit — benefitted)
 • The mother planned a surprise party. (plan — planned)

حتما دانلود کنید: 100 مکالمه کاربردی در زبان انگلیسی

تلفظ

در این بخش یک نکته سریع و حرفه ای برای تلفظ کلمات انگلیسی به شما یاد می دهیم! همه افعال زمان گذشته که آخرشان “ed” گرفته مثل هم تلفظ نمی شوند. بیشتر اوقات “ed” مانند “d” نرم تلفظ می شود:

 • Hoped (امیدوار بود)
 • Placed (قرار داد)
 • Closed (بست)

گاهی اوقات هم “ed” آخر کلمه مثل id در کلمه lid تلفظ می شود:

 • Painted (رنگ کرد)
 • Corrected (تصحیح کرد)
 • Erected (برپا کرد)

در سایر موارد، “ed” بیشتر شبیه صدای “t” نرم تلفظ می شود، مثل آخر کلمه “paint”:

 • Liked (دوست داشت)
 • Walked (راه رفت)
 • Picked (برداشت/ انتخاب کرد)

با تمرین زیاد و گوش دادن به فایل های زبان انگلیسی، تلفظ این کلمات برایتان راحت تر می شود. تماشای فیلم به زبان انگلیسی با زیرنویس یکی از راه های عالی برای تقویت مهارت لیسنینگ شماست و به شما کمک می کند تا بفهمید انگلیسی زبانان بومی چطور کلمات را تلفظ می کنند.

 

 

سپاس از همراهی شما

دیدگاهتان را بنویسید