Who? چه کسی

در مورد گرامر کلمه پرسشی Who و برای ساختن سوال با کلمه پرسشی who دو حالت وجود دارد:

who=چه کسی؟کی؟

ساختار اول

در این حالت با استفاده از کلمه پرسشی who  فاعل یا کننده کار مورد سوال قرار میگیرد.اگر بخوایم ساده تر بگیم اینجا who به جای فاعل قرار میگیرد.

?Marry has a notebook.          Who has a notebook-

در مثال بالا میخواهیم در مورد فاعل سوال کنیم.پس  کلمه پرسشی who را به جای فاعل میگذاریم و ادامه جمله.به همین راحتی!!!

ساختار دوم:

در این حالت کلمه پرسشی who به عنوان مفعول به کار میرود.در واقع اینجا قراره در مورد مفعول جمله سوال بپرسیم.

قوانین ساختن این نوع جمله پرسشی شبیه بقیه کلمات پرسشی که در ابتدای این بحث هم بهشون پرداختیم هست.

?He meets his mother.                         Who does he meet

در این مثال قراره بپرسیم اون قراره چه کسی رو ملاقات کنه؟پس اینجا با استفاده از  گرامر کلمه پرسشی who مفعول(object) جمله رو مورد سوال قرار دادیم و طبق فرمول ساخت سوالات با wh-words از فعل کمکی does استفاده کردیم.

همان طوری که میدونید و در درس های قبل توضیح داده شد افعال کمکی در هر زمان مختص به خودشه و در اینجا چون زمان جمله حال ساده بود از فعل کمکی do یا dose استفاده کردیم.

مثال های بیشتر:

حالت اول:(فاعل مورد سوال قرار میگیره)

Tom goes to school every day-

چه کسی هر روز به مدرسه میره؟      ?Who goes to school everyday

.He broke the glass-

چه کسی شیشه را شکست؟      ?who broke the glass

حالت دوم:(مفعول جمله مورد سوال قرار میگیره)

.I teach my student-

من به چه کسانی درس میدم؟             ?Who do I teach

.I called my mother-

به چه کسی زنگ زدی؟             ?Who did you call

دیدگاهتان را بنویسید