سبد خرید 0

وبلاگ

آموزش نوشتن حروف انگلیسی

آموزش نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

 

این مقاله آموزش نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ را برای شما بیان می‌کند.
نوشتن ۲۶ حرف الفبای انگلیسی می تواند یک چالش بزرگ به نظر برسد. اما اگر می خواهید به زبان انگلیسی تسلط داشته باشید، باید ابتدا با الفبای آن آشنا شوید. برای یادگیری نحوه نوشتن حروف الفبای انگلیسی، باید به آرامی شروع کنید و هر حرف را تمرین کنید تا نوشتن آن برایتان آسان شود.

میتوانید در ابتدا فیلم آموزشی زیر را تماشا کنید سپس ادامه مقاله را مطالعه فرمایید.

نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ:

روش ۱- حروف بزرگ

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱) یک کاغذ خط دار بردارید. کاغذ خط دار به شما کمک می کند که هر حرف را به راحتی و بطور صحیح بنویسید. همچنین این کاغذها به شما در تشخیص تفاوت اندازه حروف بزرگ و کوچک کمک خواهند کرد.

  • اگر نوشتن حروف الفبا را به فرزند خود می آموزید، همزمان با نوشتن هر حرف با او ارتباط برقرار کنید. به عنوان مثال، زمانی‌که نوشتن حرفA یاB را یاد گرفت، در مورد تفاوت بین این دو حرف از او سؤال کنید. این به فرزند شما کمک می کند تا هر حرف را به خاطر بسپارد و شکل های مختلف هر حرف را بهتر درک کند.
 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲) حرف A را بنویسید. یک خط عمودی زاویه دار به سمت راست بکشید: /. خط عمودی زاویه دار دیگری را به سمت چپ بکشید: \ ، دو خط باید یکدیگر را در قسمت بالا لمس کنند: /\. یک خط افقی در وسط دو خط ایجاد کنید:A .

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۳) حرف B را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید: | . در سمت راست آن، دو نیم دایره رسم کنید و به سمت پایین خط بروید: B.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۴) حرف C را تمرین کنید. یک ماه نیمه بکشید، و سمت راست آن را باز بگذارید: C.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۵) حرف D : یک خط عمودی رسم کنید: |. سپس از قسمت بالای سمت راست، یک C برعکس (مرحله ۴) بکشید: D.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۶) حرف E را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید: |. در سمت راست آن سه خط افقی رسم کنید، هر۳ خط باید کوتاهتر از خط اصلی باشند (اگر می خواهید، می توانید خط میانی را کوتاه تر از خطوط بالا و پایین بکشید). یکی بالا، یکی در وسط ، و دیگری در پایین قرار می گیرد: E.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۷) حرف F را امتحان کنید. مانند مرحله ۶ یک حرف E بنویسید، اما خط افقی پایین را حذف کنید: F.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۸) حرف G: مانند مرحله ۴ یک حرف C بنویسید. سپس یک خط افقی بکشید، که از لبه پایین شروع می شود، و به سمت داخل C می رود: G.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۹) حرف H را امتحان کنید. دو خط عمودی کنار یکدیگر بکشید: | | سپس یک خط افقی از وسط آنها رسم کنید، آنها را به یکدیگر وصل کنید: H.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۰) حرف I را امتحان کنید. یک خط عمودی بکشید: |. در صورت تمایل، دو خط افقی کوتاه در بالا و پایین خط عمودی قرار دهید، آنها را طوری قرار دهید تا خط عمودی در وسط قرار بگیرد: I.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۱) حرف J: یک قلاب ماهی برعکس بکشید: J.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۲) حرف K: یک خط عمودی بکشید: |. سپس دو خط از سمت راست آن رسم کنید، این دوخط باید از وسط خط عمودی شروع شوند. یکی رو به بالا، و دیگری رو به پایین: K.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۳) حرف L را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید: |. سپس یک خط افقی کوتاه تر در پایین سمت راست آن رسم کنید: L.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۴) حرفM را امتحان کنید. دو خط عمودی در کنار یکدیگر بکشید: | | سپس از بالای هر دو خط، دو خط کوتاه زاویه دار به سمت داخل رسم کنید که در نقطه وسط بین دو خط عمودی به هم برسند: M .

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۵) حرفN را تمرین کنید. دو خط عمودی کنار یکدیگر بکشید: | | سپس خطی را بکشید که از لبه داخلی بالای خط چپ شروع شود، و آن را زاویه دهید تا خط دیگر را در لبه داخلی پایین لمس کند: N.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۶) حرف O را یاد بگیرید. یک ماه کامل بکشید: O.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۷) حرف P را امتحان کنید: یک خط عمودی بکشید: |. سپس یک نیم دایره از لبه بالایی سمت راست ایجاد کنید طوری که انتهای آن وسط خط عمودی را لمس کند: P.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۸) حرف Q: یک ماه کامل بکشید:O . سپس، در قسمت پایین سمت راست، یک خط عمودی به سمت راست بکشید طوری که نیمی از آن در داخل O قرار بگیرد: Q.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۹) حرفR : یک P مانند مرحله ۱۷ بکشید. سپس از قسمت پایین نیم دایره جایی که خط عمودی را لمس می کند، یک خط کوچک به سمت راست و پایین بکشید: R.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۰) حرفS : در یک حرکت، یک خط کج به سمت چپ، سپس راست و سپس چپ بکشید (مانند نصف ۸): S.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۱) حرف T را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید: |. سپس یک خط افقی کوتاه تر در بالای آن ایجاد کنید: T.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۲) حرف U را یاد بگیرید. شکل نعل اسبی را بکشید که طرف باز آن رو به بالا باشد: U.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۳) حرف V را امتحان کنید. دو خط عمودی را در کنار یکدیگر بکشید، خط سمت چپ را به سمت راست و پایین و خط سمت راست را به سمت چپ و پایین زاویه دهید:V.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۴) حرفW : طبق مرحله ۲۳ دو حرف V کنار یکدیگر بنویسید: W.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۵) حرف X را یاد بگیرید. یک خط عمودی به سمت بالا و راست بکشید. خط عمودی دیگر را به سمت بالا و سمت چپ رسم کنید: X.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۶) حرف Y را امتحان کنید. مانند مرحله ۲۳ یک حرف V بنویسید. سپس، از جایی که این دو خط به هم می رسند، یک خط عمودی بکشید: Y.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۷) حرف Z: در یک حرکت، یک خط افقی بکشید، سپس یک خط عمودی که به سمت پایین زاویه دارد، و بعد یک خط افقی به سمت راست رسم کنید: Z.

نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ:

روش ۲- حروف کوچک

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱) یک کاغذ خط دار بردارید. کاغذ خط دار به شما کمک می کند که هر حرف را به راحتی و درستی بنویسید. همچنین این کاغذها به شما در تشخیص تفاوت اندازه حروف بزرگ و کوچک کمک خواهند کرد.

  • اگر نوشتن حروف الفبا را به فرزند خود می آموزید، همزمان با نوشتن هر حرف با او ارتباط برقرار کنید. به عنوان مثال، زمانیکه نوشتن حرفA یاB را یاد گرفت، در مورد تفاوت بین این دو حرف از او سؤال کنید. این به فرزند شما کمک می کند تا هر حرف را به خاطر بسپارد و شکل های مختلف هر حرف را بهتر درک کند.
 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲) حرف a را تمرین کنید. ابتدا یک دایره بکشید. وقتی به نقطه ای که دایره را شروع کردید رسیدید، یک خط عمودی ایجاد کنید: |.  a.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۳) حرف b: یک خط عمودی بکشید: |، سپس یک c کوچک برعکس را به خط عمودی بچسبانید: b.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۴) حرف c را یاد بگیرید. حرف c را به همان روش حروف بزرگ می نویسیم، c کوچک باید از C بزرگ کوچکتر باشد، درست به اندازه سایر حروف کوچک: c.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۵) حرف d: d کوچک مانند b برعکس (مرحله ۳ حروف کوچک) نوشته می شود. یک خط عمودی بکشید، سپس در سمت چپ آن، یک حرف c کوچک برعکس ایجاد کنید: d.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۶) حرف e را امتحان کنید. e کوچک را با چند منحنی ترسیم می کنیم. ابتدا یک خط کوتاه و افقی ترسیم کنید. آن را خم کنید تا یک شکل c با یک خط در وسط ایجاد شود: e.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۷) حرف f: یک منحنی بکشید، و آن را به صورت یک خط عمودی به سمت پایین امتداد دهید. یک خط افقی کوتاه روی قسمت وسط خط عمودی بکشید: f.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۸) حرف g را تمرین کنید. یک c و سپس در پایین آن یک f وارونه رو به پایین بکشید (مانند مرحله ۷ حروف کوچک، بدون خط افقی در وسط): g.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۹) حرف h: یک خط عمودی بکشید، سپس در وسط خط از سمت پایین، یک منحنی ایجاد کنید و یک خط عمودی دیگر بکشید: h.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۰) حرف i را یاد بگیرید. یک خط عمودی بکشید، سپس یک نقطه در بالای آن قرار دهید: i.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۱) حرف j را تمرین کنید. مانند J بزرگ، اما آن را یک خط پایینتر بیاورید و یک نقطه در بالای آن قرار دهید: j.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۲) حرف k را امتحان کنید. مانند K بزرگ است، با این تفاوت که خطوط زاویه دار بالا و پایین، کاملاً به بالای صفحه نمی رسند: k.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۳) حرف l را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید. می توانید در اینجا متوقف شوید یا یک خط افقی کوتاه زیر خط عمودی رسم کنید (خط عمودی باید در مرکز خط افقی باشد) و یک خط افقی کوتاه تر در بالای خط عمودی از سمت چپ بکشید: l.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۴) حرف m: یک خط مستقیم بکشید. کمی پایین تر از نقطه شروع خط از بالا در سمت راست، یک منحنی به سمت پایین ایجاد کنید، و یک خط مستقیم رو به پایین بکشید. سپس از بالای آن خط مستقیم یک منحنی دیگر کشیده و آن را با همان روش قبلی به پایین امتداد دهید: m.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۵) حرف n: مانند m کوچک است، اما فقط یک منحنی دارد: n.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۶) حرف o را یاد بگیرید. مانند حرف O بزرگ اما در اندازه حروف کوچک نوشته می شود: o.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۷) حرف p را امتحان کنید. همانند P بزرگ، اما در پایین خط نوشتار قرار می گیرد: p.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۸) حرف q را یاد بگیرید. مانند حرف p کوچک برعکس نوشته می شود: q.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۹) حرف r را تمرین کنید. یک خط مستقیم بکشید. از کمی پایین تر از بالای خط شروع کنید، یک منحنی کوچک به سمت راست بکشید و رو به پایین امتداد دهید: r.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۰) حرف s: مانند حرف S بزرگ اما در اندازه کوچک نوشته می شود: s.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۱) حرف t را امتحان کنید. شبیه T بزرگ با این تفاوت که خط افقی کمی پایین تر قرار می گیرد. در صورت تمایل می توانید قسمت پایین خط عمودی را به سمت بالا گرد کنید: t.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۲) حرف u را امتحان کنید. یک U بزرگ به اندازه حروف کوچک بنویسید، سپس یک خط مستقیم در سمت راست آن اضافه کنید و یک “دم” کوچک در انتهای آن خط قرار دهید: u.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۳) حرف v: شبیه V بزرگ اما به اندازه حروف کوچک دیگر نوشته می شود: v.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۴) حرف w را تمرین کنید. دو روش برای نوشتن این حرف وجود دارد. یا یک W بزرگ در اندازه حروف کوچک ، یا دو U بزرگ در کنار یکدیگر و به اندازه حروف کوچک بنویسید. همانطور که می دانید نام این حرفDouble u تلفظ می شود: w.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۵) حرف x را امتحان کنید. مانند X بزرگ در اندازه حروف کوچک دیگر نوشته می شود: x .

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۶) حرف y: یک v کوچک مانند مرحله ۲۳ بنویسید، اما در نقطه ای که خطوط یکدیگر را قطع می کنند، خطی بکشید که خط راست v را ادامه دهد: y.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۷) حرف z را امتحان کنید. مانند حرف Z بزرگ اما دراندازه حروف کوچک دیگر نوشته می شود: z.

دیدگاهتان را بنویسید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://englisheasy4you.com/?p=4494

برای مشاهده خریدهای خود باید وارد حساب کاربری خود شوید