How many? چه تعداد؟

کاربرد گرامر how many چیست؟

در زبان انگلیسی وقتی بخواهیم در مورد مقدار یا تعداد چیزی سوال بپرسیم از how many یا how much‌ در جمله استفاده می‌کنیم. تفاوت اصلی این دو کلمه پرسشی، در قابل‌شمارش بودن یا نبودن اسمی است که همراه آن می‌آیند. به شکل خلاصه، how much با اسامی غیر قابل‌شمارش می‌آید و کلمه پرسشی how many که در این مطلب قصد داریم آن را به طور کامل توضیح بدهیم، با اسامی قابل‌شمارش همراه می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

How many cups do we have?

چند فنجان داریم؟

How many chairs are needed for the party?

چند صندلی برای مهمانی نیاز داریم؟

در پاسخ به سوالی‌هایی که با how many ساخته می‌شوند، معمولا از اعداد استفاده می‌کنیم، چرا که گرامر how many فقط برای اسامی قابل‌شمارش کاربرد دارد. در پاسخ به سوال‌هایی که با how much ساخته می‌شوند، از مقادیر و واحدهای سنجش دیگر کمک می‌گیریم. به همین جهت قبل از هر چیز باید مروری بر اسامی قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش در انگلیسی داشته باشیم.

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

«اسم» (Noun) در زبان انگلیسی می‌تواند قابل‌شمارش یا غیر قابل‌شمارش باشد. اسامی قابل‌شمارش اسم‌هایی هستند که می‌توان آن‌ها را به سادگی با اعداد شمرد مانند «apple». اسامی غیر قابل‌شمارش اسم‌هایی هستند که برای شماره آن‌ها نیاز به کلمات دیگری داریم. مثلا برای شمارش «coffee» به معنی قهوه، نیاز داریم از «cup» به معنی فنجان استفاده کنیم و بگوییم «a cup of coffee» به معنی یک فنجان قهوه.

اسامی قابل شمارش

اسامی قابل‌شمارش اسم‌هایی هستند که می‌توان آن‌ها را با اعداد شمرد. این اسامی یک حالت مفرد و یک حالت جمع دارند. حالت مفرد آن‌ها با حرف تعریف «a» یا «an» در جمله می‌آید. وقتی بخواهیم در مورد مقدار این اسامی سوالی بپرسیم از گرامر how many در کنار شکل جمع اسم استفاده می‌کنیم. در مثال‌های زیر حروف تعریف و اعداد و کمیت‌سنج‌های اسامی قابل‌شمارش برای یادگیری بهتر Bold شده‌اند.

She has three dogs.

او سه سگ دارد.

I own a house.

من یک خانه دارم.

She has seven pairs of shoes, but I only have two.

او هفت جفت کفش دارد اما من فقط دو جفت دارم.

A: How many friends do you have?

B: I don’t have many friends.

A: تو چند دوست داری؟

B: دوستان زیادی ندارم.

در جملات مثبت از حروف تعیین «a/an» برای اسامی مفرد و از some برای اسامی جمع استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

There’s a man at the door.

مردی پشت در است.

I have some friends in New York.

من چند دوست در نیویورک دارم.

در جمله‌های منفی از «a/an» برای اسامی مفرد و از any برای اشاره به اسامی جمع استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I don’t have a dog.

من سگ ندارم.

There aren’t any seats.

هیچ صندلی‌ نیست.

در جملات سوالی از «a/an» یا «some» یا «any» برای سوال کردن درمورد وجود داشتن یا نداشتن اسامی قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم. وقتی قصد داشته باشیم چیزی را به کسی تعارف کنیم، از some استفاده می‌کنیم و اگر بخواهیم بدانیم چه تعداد از آن چیز موجود است با how many سوال می‌سازیم. به این مثال‌ها توجه کنید.

Is there an email address to write to?

آدرس ایمیلی هست که بتوان به آن ایمیل نوشت؟

Are there any chairs?

هیچ صندلی‌ هست؟

How many chairs are there?

چند صندلی هست؟

Do you want some sugar with your coffee?

همراه قهوه خود کمی شکر می‌خواهی؟

اسامی غیر قابل شمارش

اسامی غیر قابل‌شمارش به چیزهایی اشاره دارد که نمی‌توان با اعداد شمرد. این اسم‌ها ممکن است اسم ایده‌های انتزاعی باشند یا اشیائی فیزیکی بسیار کوچکی که نمی‌توان آن‌ها را شمرد، یا مانند مایعات و گازها که برای شمارش آن‌ها نیاز به سنجیدن ظرف محتوی آن‌ها داریم. اسامی غیر قابل‌شمارش فقط با فعل مفرد می‌آیند و معمولا شکل جمع ندارند.

برای اشاره به این نوع اسم‌ها نمی‌توان از «a/an» استفاده کرد. به همین دلیل برای توصیف مقدار اسامی غیر قابل‌شمارش از کمیت‌سنج‌هایی مانند some و much  یا از اندازه‌گیری‌های دقیقی مانند a cup of یا 1kg استفاده می‌کنیم. برای سوال پرسیدن درمورد مقدار اسامی غیر قابل‌شمارش از how much استفاده می‌کنیم. در مثال‌های زیر کمیت‌سنج‌های اسامی غیر قابل‌شمارش و روش‌های اندازه‌گیری برای یادگیری بهتر زبان‌آموز Bold شده‌اند.

There has been a lot of research into the causes of this disease.

تحقیقات زیادی درمورد علت‌های این مریضی انجام شده است.

Can you give me some information about uncountable nouns?

می‌توانی کمی اطلاعات درمورد اسامی غیر قابل‌شمارش به من بدهی؟

He did not have much sugar left.

شکر زیادی برای او باقی نمانده بود.

Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt.

یک فنجان آب، ۳۰۰ گرم آرد و یک قاشق چای‌خوری نمک را اندازه بگیرید.

How much rice do you want?

چقدر برنج می‌خواهی؟

برای اشاره به اسامی غیر قابل‌شمارش از some در جمله‌های مثبت و از any در جملات منفی استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

There’s some milk in the fridge.

کمی شیر در یخچال هست.

There isn’t any coffee.

هیچ قهوه‌ای نیست.

برای سوال پرسیدن درمورد اسامی غیر قابل‌شمارش از any یا how much همراه با گرامر there is و there are استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که any وقتی به کار می‌رود که اصلا نمی‌دانیم چیزی وجود دارد یا نه، اما how much وقتی در جمله می‌آید که می‌دانیم مقداری از آن چیز هست و می‌خواهیم اندازه دقیق‌تر آن را بدانیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Is there any sugar?

هیچ شکری هست؟

How much orange juice is there?

چقدر آب پرتقال هست؟

ساختار گرامر how many

ساختار گرامر how many

همان‌طور که می‌دانید از گرامر how many در زبان انگلیسی برای سوال کردن درمورد مقدار یا تعداد چیزی استفاده می‌شود. به همین جهت، این کلمه پرسشی همیشه در کنار اسم جمع می‌آید و فرمول کلی آن به شکل زیر است.

How Many + Plural Noun?

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با بیشتر با این کاربرد آشنا شوید.

How many cars are on the street?

چند ماشین در خیابان هست؟

How many stars are in the sky?

چند ستاره در آسمان هست؟

How many chairs do we need?

چند صندلی نیاز داریم؟

How many books are there about Physics?

چند کتاب در مورد فیزیک وجود دارد؟

How many brothers and sisters do you have?

چند برادر و خواهر داری؟

How many chefs are in the kitchen?

چند آشپز در آشپزخانه هستند؟

How many trees are in the forest?

چند درخت در جنگل هست؟

How many numbers are on a calculator?

چند عدد روی ماشین‌حساب هست؟

در زبان انگلیسی بیشتر اسم‌ها با اضافه کردن پسوند «s-» به انتهای آن‌ها تبدیل به اسم جمع می‌شوند، برخی از آن‌ها نیز هنگام جمع بسته شدن با تغییرات املایی همراه می‌شوند. اما تعدادی از کلمه‌ها از هیچ‌کدام این قوانین پیروی نمی‌کنند و باید شکل جمع آن‌ها را جداگانه یاد بگیریم. برای سوال پرسیدن در مورد مقدار این اسامی که جمع بی‌قاعده دارند نیز از همان روش بالا استفاده می‌کنیم. به این مثال‌ها دقت کنید.

How many children are in the class?

چند بچه در کلاس هستند؟

How many people are coming to the wedding?

چند نفر به عروسی می‌آیند؟

با توجه به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش زبان انگلیسی – اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی کرده که لینک آن در ادامه آمده است.

 

پاسخ دادن به how many

کلمه how many به معنی چند تا است. زمانی که گوینده قصد داشته باشد درمورد تعداد چیزی سوال بپرسد از این کلمه پرسشی استفاده می‌کند. در پاسخ به آن معمولا از اعداد و برخی کمیت‌سنج‌ها مانند a lot of استفاده می‌شود. به گفتگوهای زیر توجه کنید تا با این ساختار و روش پاسخ دادن به آن آشناتر شوید. توجه کنید که در این مثال‌ها زیر اعداد در پاسخ به سوال‌ها خط کشیده شده است.

A: How many days are there in January?

B: There are thirty one days in January.

A: چند روز در ماه ژانویه هست؟

B: سی و یک روز در ماه ژانویه هست.

A: How many cousins do you have?

B: I have three cousins.

A:چند پسرعمو داری؟

B: سه پسرعمو دارم.

A: How many books did you buy?

B: I bought two books.

A: چند کتاب خریدی؟

B: دو کتاب خریدم.

 

A: How many students are in the class right now?

B: There are twenty five students in the class right now.

A: چند دانش‌آموز همین حالا در کلاس هستند؟

B: بیست و پنج دانش‌آموز همین حالا در کلاس هستند.

 

اگر هنگام پاسخ دادن به سوال با how many بخواهیم بگوییم هیچ مقداری از شیء مدنظر وجود ندارد از no یا any در پاسخ استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: How many chairs are there in this room?

B: There are no chairs in this room.

A: چند صندلی در این اتاق هست؟

B: هیچ صندلی‌ در این اتاق نیست.

A: How many pieces of chocolate would you like?

B: I don’t want any chocolate.

A: چند تکه شکلات می‌خواهی؟

B: هیچ شکلاتی نمی‌خواهم.

اگر از تعداد چیزی که سوال از ما می‌پرسد مطمئن نباشیم، می‌توانیم از a few یا a lot of در پاسخ استفاده کنیم تا اطلاعاتی کلی درمورد تعداد آن شیء به کسی که سوال را پرسیده است بدهیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

A: How many countries are there in the world?

B: There are a lot of countries in the world.

A: چند کشور در دنیا وجود دارد؟

B: کشورهای زیادی در دنیا وجود دارد.

A: How many trees are in the forest?

B: There only a few trees left in the forest.

A: چند درخت در جنگل هست؟

B: فقط تعداد اندکی درخت در جنگل باقی مانده است.

اگر از تعداد موجود چیزی که در سوال از ما خواسته شده مطمئن نباشیم اما عددی تقریبی در نظر داشته باشیم، می‌توانیم از قید about استفاده کنیم. مثال زیر را در نظر بگیرید.

A: How many people work in your company?

B: About seventy people work in our company.

A: چند نفر در شرکت شما کار می‌کنند؟

B: حدود هفتاد نفر در شرکت ما کار می‌کنند.

کاربرد گرامر how much

کاربرد گرامر how much

یکی دیگر از روش‌های سوال پرسیدن در مورد مقدار چیزی، سوال پرسیدن با how much است. در ادامه این مطلب روش‌های استفاده از how much را بررسی می‌کنیم.

  • برای سوال کردن درمورد مقدار:

از how much برای سوال پرسیدن درمورد مقدار چیزهایی استفاده می‌کنیم که قابل‌شمارش نیستند. توجه کنید که در این ساختار از شکل مفرد اسامی استفاده می‌کنیم. فرمول کلی آن به شکل زیر است:

How Much + Uncountable Noun?

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این کاربرد بیشتر آشنا شوید.

How much time do we have to finish the test?

چقدر زمان برای تمام کردن آزمون داریم؟

How much money did you spend?

چقدر پول خرج کردی؟

How much sugar would you like in your coffee?

چقدر شکر در قهوه خود می‌خواهی؟

How much paper will I need?

چقدر کاغذ نیاز خواهم داشت؟

How much milk is in the fridge?

چقدر شیر در یخچال هست؟

How much traffic was there on the way to work?

در مسیر رسیدن به سر کار، چقدر ترافیک بود؟

  • برای سوال کردن در مورد قیمت:

یکی دیگر از کاربردهای how much برای سوال پرسیدن درمورد قیمت است. در این کاربرد از how much در کنار اسم‌های قابل‌شمارش هم مفرد و هم جمع استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار آشناتر شوید.

How much is that painting?

قیمت آن نقاشی چقدر است؟

How much are those shoes?

قیمت آن کفش‌ها چقدر هستند؟

How much did your jacket cost?

ژاکت تو چقدر می‌ارزد؟

How much is the dress on display in the window?

قیمت آن پیراهن که در ویترین نمایش داده می‌شود چقدر است؟

How much will it cost me?

چه مقدار برای من هزینه خواهد داشت؟

How much does it cost?

هزینه آن چقدر است؟

گرامر how many are there

وقتی می‌خواهیم در مورد تعداد چیزی سوال بپرسیم که از وجود داشتن آن‌ها مطلع هستیم، از how many همراه با are there استفاده می‌کنیم. فرمول این ساختار به شکل زیر است:

 

How Many + Plural Noun + Are There

 

به مثال‌های زیر توجه کنید.

How many letters are there in the word “struggle”?

چند حرف در کلمه «struggle» هست؟

How many days are there in a week?

چند روز در یک هفته هست؟

How many seeds are there in a packet?

چند دانه در یک پاکت هست؟

How many stops are there to Tehran?

چند ایستگاه تا تهران هست؟

How many stripes are there on the sleeve of a sergeant?

چند نوار روی آستین یک گروهبان هست؟

How many needles are there in a pack?

چند سوزن در یک بسته هست؟

How many books are there in each box?

چند کتاب در یک جعبه هست؟

How many States are there in the United States of America?

چند ایالت در ایالات متحده آمریکا هست؟

How many stairs are there up to the second floor?

چند پله تا طبقه دوم هست؟

 

 

جمع‌بندی

در این مطلب به ساختار گرامر how many و کاربردهای آن پرداختیم. همچنین یاد گرفتیم که how many‌ برای سوال پرسیدن درمورد اسم‌های قابل‌شمارش استفاده می‌شود و به همراه فعل جمع می‌آید و how much برای سوال پرسیدن در مورد اسم‌های غیر قابل‌شمارش به کار می‌رود. علاوه بر این، مروری بر کمیت‌سنج‌های مناسب اسم‌های قابل‌شمارش و غیر قابل‌شمارش داشتیم و روش‌های پاسخ دادن به سوال با how many را نیز بررسی کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید